Vědci z brněnské Mendelovy univerzity budou testovat vliv zinku a selenu na rostliny. Oba prvky, které v české krajině chybí, budou aplikovat na listy kvetoucích směsí složených z jetelovin, trav a bylin. Zinek podporuje tvorbu nektaru, selen antioxidační řetězce, čímž je možné zvýšit životaschopnost rostlin a podpořit regulaci vodního režimu rostlin v období sucha. Selen také snižuje negativní dopady fyziologického stresu a obohacuje nektar. Rostliny, které jej obsahují, včely zároveň více vyhledávají, uvedl v tiskové zprávě Jiří Skládanka z agronomické fakulty.

Součástí experimentu je listová aplikace selenu a zinku, které působí antioxidačně a antifungálně v porostu i včelstvech. Zvolená forma hnojení chrání půdní mikrobiom před potenciální toxicitou selenu a zinku a zlepšuje příjem prvků rostlinou. Naopak půdní aplikace může způsobovat vyplavování mikroprvků z těch částí půdního profilu, kde se nacházejí kořeny, a následné obohacování vod o živiny.

Selen se zatím v půdě vyskytuje pouze vzácně a chybí i ve vypěstovaných plodinách. Jeho deficit v lidské stravě se může projevovat problémy endokrinní povahy, narušením funkcí imunitního systému a nedostatečné ochraně vůči oxidačnímu stresu. Zinek je důležitým faktorem v růstu dětí, u dospělých může jeho nedostatek vést k poruchám imunity, zhoršení zraku a špatnému hojení ran.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com