V pražské Ruzyni se od září otevře nová Farmářská škola. Půjde o soukromou vyšší odbornou školu (VOŠ), která se bude zaměřovat na výuku ekologického a biodynamického zemědělství. Má ukázat možnost systémové změny v zemědělském vzdělávání v Česku. ČTK to dnes řekl ředitel školy Jiří Prachař. Studenti školy si podle něj během tří let vyzkouší různé zemědělské práce a seznámí se s praktickým provozem přímo na některé z farem v Česku nebo v zahraničí. Zájemci o studium se mohou hlásit do 31. května.

„Farmářská škola představuje v České republice unikátní koncept, protože nabízí ucelený program praktického vzdělávání přímo na ekologických farmách, a to jak u nás, tak i v zahraničí. Chceme podporovat mladé zemědělce, aby posléze chtěli zakládat své vlastní farmy a přispět tak k obnově zdravého hospodaření, zdravé krajiny i života na venkově,“ uvedl Prachař.

Inspirací pro vznik školy byl podle jejího ředitele způsob vzdělávání v zemědělství, který funguje například v Německu, Anglii a ve Francii. Studenti se budou vzdělávat přímo v provozu na reálné farmě. Praktickou výuku bude doplňovat i teorie. Obor s názvem Ekologické zemědělství se otevře 1. září a podle informací na webu školy ho bude možné studovat v denní, kombinované i dálkové formě. Denní forma studia má být zdarma, za studium na dálku studenti zaplatí 24.000 korun za rok. Ty, kteří zvolí takzvané kombinované studium, vyjde škola na polovinu. Zájemci mohou podávat žádosti o přijetí do 31. května.

V běžných zemědělských školách v Česku podle Prachaře převažují teoretické hodiny a praktické vyučování se navíc mnohdy nekoná ve fungujících zemědělských podnicích. S trendy v zemědělství, jako je nyní ekologické a regenerativní zemědělství, se studenti na většině těchto škol setkají jen minimálně. „Tento vzdělávací koncept považujeme za zastaralý a již neodpovídající potřebám žáků a současné zemědělské praxe,“ míní ředitel.

V zemědělství podle Agrární komory dlouhodobě chybí zhruba 4500 farmářů a 14.000 sezonních pracovníků. Pracovníci v zemědělství stárnou a podle dřívějšího vyjádření předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy odejde podle odhadů do roku 2030 třetina pracovníků ze zemědělství do důchodu nebo mimo obor. Problematické je podle něj také to, že velká část absolventů zemědělských oborů končí v jiných odvětvích.

Podle statistiky ministerstva školství (MŠMT) je v ČR 150 vyšších odborných škol, z toho 41 soukromých. Zemědělské a lesnické obory na VOŠ studuje v tomto školním roce 37 lidí. Na středních školách s maturitou se dennímu studiu oboru Obecné zemědělství věnuje 3324 osob. Obor Chov hospodářských zvířat si vybralo 1132 studentů, obor Zahradnictví 855 a obor Pěstování rostlin 125 lidí. Na oboru Zemědělská a lesnická technika je 792 a na Lesním hospodářství 950 studentů. Na školách s výučním listem je na oboru Zemědělec s denním studiem 1655 učňů, na oboru Zahradník 2520 a na oboru Chovatel zvířat 703 učňů.

zdroj: ČTK

foto: https://farmarskaskola.cz/galerie/