V Pardubickém kraji se za 20 let snížila plocha obhospodařované zemědělské půdy téměř o 10.500 hektarů. V roce 2000 činila její výměra 240.335 hektarů, v roce 2020 to bylo 229.886 hektarů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Podle ředitelky Krajské agrární komory Vandy Rektorisové má na úbytek zemědělské půdy největší vliv zástavba průmyslovými areály, výstavba silnic a dálnic a bytová výstavba „na zelené louce“. Menší význam má převod zemědělské půdy na lesní pozemky, řekla ČTK.

Se snižováním výměry zemědělské půdy se pojí i přesuny ve způsobu jejího využití. Zatímco orná půda a ovocné sady zaznamenaly za dvacet let snížení podílu na obhospodařované zemědělské půdě, zvyšovaly se výměry trvalých travních porostů. Plocha orné půdy poklesla z 189.700 hektarů v roce 2000 na 173.760 hektarů v roce 2020, trvalých travních porostů přibylo z 49.562 hektarů na 55.446 hektarů. Výměra ovocných sadů se za 20 let snížila o 50 hektarů na 460 hektarů.

Na orné půdě se v regionu nejvíce pěstují obiloviny, v roce 2020 to bylo na 86.212 hektarech. Plodinám sklízeným na zeleno sloužilo 44.499 hektarů, technickým plodinám, mezi něž patří olejniny i léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, 32.505 hektarů. Na 3687 hektarech se pěstovala cukrovka.

Počet zemědělských subjektů v kraji se mezi lety 2000 a 2020 snížil téměř o 31,6 procenta. U hospodařících fyzických osob činil pokles 36,6 procenta, naopak počet zemědělských subjektů právnických osob v Pardubickém kraji ve srovnání s rokem 2000 vzrostl o 26,5 procenta.

V roce 2000 zemědělci hospodařili téměř výhradně na půdě pronajaté, v Pardubickém kraji šlo o 93,8 procenta ploch. V roce 2020 již zemědělské subjekty v regionu vlastnily 27,1 procenta celkové výměry obhospodařované půdy.

Průměrná velikost zemědělských podniků fyzických osob v kraji vyjádřená výměrou obhospodařované zemědělské půdy v roce 2020 činila 43,4 hektaru. Naproti tomu průměrná velikost podniků právnických osob v kraji dosahovala 732,9 hektaru.

V Pardubickém kraji bylo v roce 2020 v ekologickém zemědělství evidováno 162 firem fyzických osob s průměrnou výměrou 53,2 hektaru a 28 podniků právnických osob s průměrnou výměrou 282,9 hektaru. Počet ekologických zemědělců v regionu je ve srovnání krajů nejnižší bez ohledu na vlastnictví, obdobně i průměrná výměra jejich zemědělské půdy patří k nejnižším v mezikrajském srovnání.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com