V Pardubickém kraji zemědělci loni chovali 110.320 kusů skotu, což je o 912 více než rok předtím. Chov krav se na celkovém stavu skotu v regionu podílel 41,8 procenta. Meziročně v kraji přibylo i prasat o 2518 na 167.654 kusů, což byl třetí nejvyšší počet prasat v republice. Téměř o čtvrtinu na 4,6 milionu kusů loni vzrostly počty chované drůbeže. Vyplývá to z údaj, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Produkce mléka v Pardubickém kraji loni meziročně stoupla o 6,1 milionu na 302,745 milionu litrů. Na celorepublikové produkci mléka se kraj podílel 9,4 procenta, což byl pátý nejvyšší podíl.

V porovnání s rokem 2010 se stáda skotu v České republice loni rozšířila o tři procenta. Zvětšila se ve všech krajích s výjimkou Pardubického kraje, kde zvířat ubylo o 2,1 procenta, což představuje 2400 kusů. V regionu se minulý rok snížila výroba jatečného skotu o 2,1 procenta na 14.127 tun živé hmotnosti.

Chovy prasat loni v regionu stouply proti roku 2010 o 29,1 procenta na 167.654 kusů. V celé zemi klesly téměř o pětinu, přičemž rozdíly mezi kraji byly značné. Nejvyšší nárůst počtu prasat od roku 2010 zaznamenali statistici v Ústeckém a Pardubickém kraji, naopak více než padesátiprocentní pokles zaznamenali u chovů v Moravskoslezském, Jihočeském a Jihomoravském kraji.

Dlouhodobě patří zemědělci v Pardubickém kraji mezi nejvýznamnější chovatele drůbeže, producenty vajec a drůbežího masa. Stavy drůbeže byly loni v mezikrajském srovnání druhé nejvyšší a činily 4,605 milionu kusů, což představovalo 17,9 procenta republikového úhrnu. V meziročním srovnání se počet drůbeže v kraji zvýšil o více než čtvrtinu, o téměř milion kusů, v celé ČR činil nárůst 12,2 procenta. Mezi lety 2010 a 2021 se počty drůbeže v kraji zvýšily 2,5násobně.

Podíl kraje na chovu nosnic v ČR byl loni mezi regiony nejvyšší, ačkoli se meziročně snížil o 1,6 procentního bodu na 24,6 procenta. Počet nosnic v kraji se v roce 2020 přiblížil k 1,5 milionu, loni jich ubylo o 200.000 na 1,281 milionu, nicméně proti roku 2010 jich bylo téměř čtyřikrát více.

Spolu s úbytkem nosnic v roce 2021 klesla i produkce vajec. Podle ČSÚ loňská produkce konzumních vajec v Pardubickém kraji činila 446,4 milionu kusů, což bylo meziročně o 6,5 procenta méně. I přes toto snížení zůstal kraj na nejvyšší pozici v mezikrajském srovnání.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com