Výnosy brambor, cukrovky, kukuřice na krmení, pícnin a sena byly v Pardubickém kraji loni většinou o něco vyšší než v roce 2020. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Osevní plochy se meziročně u brambor snížily, kdežto u ostatních plodin mírně vzrostly nebo se téměř nezměnily.

Brambor minulý rok zemědělci v regionu sklidili 31,89 tuny z hektaru. Průměrný výnos tak byl meziročně o čtyři procenta vyšší. V posledních čtyřech letech je to nejvyšší výsledek, lepší než dlouhodobý průměr. Plocha, na níž se loni brambory pěstovaly, byla naopak za poslední čtyři roky nejmenší, a to celkem 869 hektarů.

O devět procent se meziročně zlepšily výnosy cukrovky, které dosáhly 68,04 tuny z hektaru, což byla opět nejvyšší hodnota za čtyři roky. Osevní plocha se zvýšila z 3741 na 4200 hektarů.

Zhruba beze změny zůstaly výnosy kukuřice na siláž a zelené krmení, které loni dosáhly 38,90 tuny z hektaru. O jedno procento na 10,52 tuny z hektaru se zvýšil výnos pícnin na orné půdě a o devět procent na 3,68 tuny z hektaru sklizeň sena z trvalých travních porostů.

Tab. č.1: Vývoj sklizně brambor, cukrovky, kukuřice, pícnin a sena v Pardubickém kraji v letech 2018 až 2021:

Plocha 2018 (ha) Výnos 2018 (t/ha) Plocha 2019 (ha) Výnos 2019 (t/ha) Plocha 2020 (ha) Výnos 2020 (t/ha) Plocha 2021 (ha) Výnos 2021(t/ha) Index výnos 2021/2020
Brambory mimo raných a sadbových 907 26,39 948 28,67 1 009 30,68 869 31,89 1,04
Cukrovka 4235 59,14 3674 63,18 3 741 62,54 4200 68,04 1,09
Kukuřice na zeleno a siláž 19.307 30,1 20.303 35,61 19 581 38,92 20.069 38,90 1,00
Pícniny na orné půdě – seno 42.381 8,36 44.566 9,66 43 946 10,45 44.671 10,52 1,01
Trvalé travní porosty – seno 54.028 2,48 54.005 2,94 53 900 3,38 53.509 3,68 1,09

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: ČTK

Foto: pixabay.com