Nejnovější informace z oblasti pěstování cukrovky a kukuřice přinesl 26. polní den cukrovky a kukuřice konaný pod záštitou ministra zemědělstí Miroslava Tomana 19.9.2019 na pozemcích ZS Sloveč u Nymburka. V průběhu celého dne mohli návštěvníci navštívit stánky firem, kterých se tu sešlo kolem čtyřiceti a prohlédnout si techniku spojenou s pěstováním cukrovky a kukuřice. Ani letos nechyběla anketní otázka, ve které si mohli návštěvníci tipnout, kolik lidí se zúčastnilo polního dne v loňském roce a soutěžit tak o hodné ceny. V letošním roce se i přes chladné počasí polního dne zůčastnilo přes 700 diváků

Při zahájení polního dne zástupci pořádajících firem shrnuli situaci na trhu s cukrem a kolem pěstování cukrovky a výhledy do budoucna.

Snažíme se dosáhnout co nejlepší výnos, aby pěstování cukrové řepy bylo ziskové. Je to velice těžké při základní výkupní ceně 650Kč/t při 16% digesci. Po zrušení kvót, nadprodukci cukru a pádu cen cukru se dostává pěstování cukrovky do polohy, že pro docílení zisku z pěstování se musí docílit nadprůměrný výnos. To je komplikované rozmary počasí, zvláště dlouhá období sucha a vedra v období vegetace. Uvedl při zahájení polního dne ředitel ZS Sloveč Jiří Sobota.

Tomáš Chalupný ze společnosti Tereos TTD pojednal o situaci na trhu s cukrem, kdy se díky skončení kvót dostala komodita cukru a cukrové řepy do velkých problémů a to díky tomu, že se cukru vyrobilo přes 20 mil. tun, což je o 2,5 mil. tun více, než je jeho potřeba. To způsobilo pád cen cukru na hranici 300 eur/tunu. Přitom hranice rentability výroby cukru se pohybuje od 400eur/tunu. Podle odhadů ze vzorkování se letošní výnos ukazuje jako průměrný.

Zástupce Svazu pěstitelů cukrovky čech pohovořil o novém dotačním titulu na podporu likvidace plevelné řepy, který je zatím ve stádiu notifikace a vykázané náklady pak budou propláceny od osevu 2020.

Kromě polní ukázky sklízení cukrovky mohli diváci shlédnou i předvedení robotického nosiče nářadí ROBOTTI, který se pohybuje po pozemku autonomně. Má záběr okolo tří metrů a lze na něj zavěsit různé nářadí, ať už jsou to secí stroje pro přesný výsev nebo do budoucna i plečky a zvažuje se i další využití, např. sekání trávy nebo jiné způsoby mechanické kultivace. Robot funguje v kombinaci s traktorem tak, že traktor zaznamenává trasu svého pojezdu, která se následně vloží do informačního systému robota, aby mohl navázat dalšími operaci ve stejné záběrové linii. V České republice bude na jaře využíván model 2020, a to v počtu 5 kusů, které budou testovány přímo na velkých farmách a jeden model bude pracovat formou služby.

 

Fotogalerie:

Marcela Otrubová