Ministerstvo zemědělství oznámilo zásady pro poskytování dotací zemědělcům na zmírnění škod způsobených suchem v letošním roce. Příjem žádostí bude probíhat v období od 16. do 25.ledna 2019. Dokument zveřejněný ministerstvem zemědělství stanovuje podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018.

Tyto zásady zaměřené na řešení škod na tržních plodinách a lesním sadebním materiálu navazují na již schválená pravidla pro kompenzaci škod na krmných plodinách. Ty jsme uveřejnili v říjnu, protože u nich nastala nejkritičtější situace. Přijali jsme zhruba 9600 žádostí v celkové hodnotě téměř jedné miliardy korun. Žádosti se nyní administrují, s výplatou jsme začali, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelů za škody způsobené suchem u tržních plodin je vymezeno dvousazbové odškodnění:

  1. Při poškození plodin v rozsahu větším než 30%, max. však 50% je sazba ve výši 10% normativních nákladů

  2. Při poškození v rozsahu větším než 50% je sazba ve výši 20% normativních nákladů

Žadatele budou moci u příslušných plodin využít k prokázání škody seznamy poškozených katastrálních území. Tato možnost výrazně sníží administrativní zátěž žadatelů.

MZe všem potenciálním žadatelům o dotaci doporučuje, aby se ihned po zveřejnění zásad důkladně seznámili s jejich obsahem a začali co možná nejdříve shromažďovat potřebné materiály, které budou muset k žádosti doložit a začali podávat žádosti na příslušné pracoviště Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu nejlépe od začátku přijmu žádostí, tedy 16. ledna 2019.

Konečná dotace a její sazby budou po kontrole všech podaných žádostí upraveny tak, aby objem peněz k proplacení zohledňoval celkový objem včetně vyčleněných finančních prostředků ke kompenzaci škod.