V Krkonoších začala další sezona péče o louky za pomocí pastvy ovcí, koz, skotu i koní. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ve spolupráci s pastevci bude letos obhospodařovat okolo 40 lučních lokalit, zhruba stejně jako loni. ČTK to sdělili zástupci Správy KRNAP.

„Krkonošské louky mají složitý osud. Nebýt našich předků, kteří vyklučili lesy, nevznikly by. Poválečným odsunem původního německého obyvatelstva a odlišným způsobem hospodaření tehdejších JZD a státních statků louky ztratily svou přírodní hodnotu. Zarůstaly plevelem a náletem. Snažíme se vracet loukám život,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Například jde o louky v oblasti Klínových, Friesových bud nebo v Modrém dole v lokalitě Studniční boudy. Péče o louky spočívá také v sekání trávy, pasení dobytka, odstraňování náletů, vláčení nebo v obnovování přehrážek, které mají zadržovat vodu v krajině. Na podzim hospodáři louky hnojí odleželým kompostem. Na významné botanické lokality Krkonoš se tak daří vracet vzácné druhy rostlin jako například endemický zvonek český nebo violku žlutou sudetskou.

V Krkonoších je několik projektů na podporu lučních společenstev, Správa KRNAP tak obhospodařuje zhruba 130 lučních lokalit. Nejrozsáhlejší z nich je projekt „Obnovný management krkonošských luk“ pod programem Operačního programu životní prostředí (OPŽP), v rámci kterého Správa KRNAP letos plánuje pečovat o čtyři desítky lokalit. „Celková výměra luk ve zmíněném projektu je více než 450 hektarů. Na nich plánujeme vláčení, sekání, sušení sena i pastvu dobytka,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Projekt Obnovný management krkonošských luk, který navázal na ukončený šestiletý projekt Life Corcontica, by měl skončit v roce 2023.

V Krkonoších jsou tři základní fenomény, arkto-alpínská tundra na hřebenech hor, lesy a louky. Bez péče by louky za několik desetiletí zarostly a Krkonoše o ně přišly, uvedl Drahný.

Správa KRNAP začala pečovat o louky v 90. letech minulého století, zpočátku se péče týkala jen některých cenných lokalit. Pravidelná péče o krkonošské louky naplno začala v roce 2012 při projektu Life Corcontica a v současnosti pokračuje především projektem OPŽP na obnovu luk.

Autor: Tomáš Kučera (ČTK)

foto: pixabay.com