V domácích chovech je v Česku nejméně 3,8 milionu nosnic. Vyplývá to z posledního zveřejněného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) za rok 2022 k průměrnému stavu nosnic v domácích chovech. V zemědělském sektoru jich je zhruba pět milionů. Do ČR se v prvním lednovém týdnu vrátila po zhruba osmi měsících ptačí chřipka, která se dosud potvrdila v deseti malochovech. První případ byl na Českobudějovicku, další jsou na jižní Moravě a Vysočině a v Olomouci a Ostravě. Lidé by podle Státní veterinární správy (SVS) měli jako prevenci šíření nákazy zabránit kontaktu domácí drůbeže s volně žijícími ptáky, kteří mohou nemoc přenášet.

Veterinární správa dnes naposledy informovala o nových ohniscích nákazy, kdy se potvrdilo šest dalších případů. Spojuje je hromadný úhyn často až všech nosnic v domácím chovu. Například u případu nákazy ve Vážanech nad Litavou na Vyškovsku chovateli v krátké době uhynulo deset z 15 kusů nosnic. V případě nákazy se musí zlikvidovat i všechny zbylé nosnice v chovu.

Veterinární správa doporučuje chovatelům hlásit příslušné krajské veterinární správě zvýšené úhyny a hromadné úhyny drůbeže. Fungují i krizové linky, kontakty lze najít na webu SVS. Chovatelé, kteří mají drůbež jako podnikatelé, mají povinnost hlásit pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 procent, pokles v produkci vajec o více než pět procent po dobu delší než dva dny a hlásit zvýšenou úmrtnost o více než procenta týdně.

Veterináři doporučí chovatelům hlavně zamezit kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky, kteří mohou nákazu přenášet. Základním preventivním opatřením je proto chov v uzavřených objektech. Pokud to není možné, měli by chovatelé minimalizovat kontaminaci vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, uvádí SVS. Nabízí se také možnost například zasíťování výběhů.

Zasažené chovy splňují podmínky pro použití výjimky dané evropskou legislativou. Tou hlavní je, že chovatel neuvádí drůbež ani její produkty na trh, což znamená, že riziko šíření nákazy z chovu je minimální.

„Česká republika by neměla navíc ztratit oficiální status země prosté ptačí chřipky důležitý pro mezinárodní obchod s drůbeží a jejími produkty. Krajská veterinární správa bude nákazovou situaci v oblasti bedlivě monitorovat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Ministerstvo zemědělství k nákaze pro veřejnost uvedlo, že riziko přenosu na člověka je nízké a přenos z volně žijících ptáků nebyl popsán od roku 1997. „Současná forma viru je schopna infikovat člověka pouze ve výjimečných případech, a to při úzkém styku s napadenou drůbeží. Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím,“ upozornilo. Lidé by při nálezu hromadného úhynu ptáků měli informovat Krajskou veterinární správu nebo Policii ČR, mohou se obrátit i například na soukromé veterináře.

V Česku se doposud nejzávažnější případ, kdy se ptačí chřipka rozšířila do komerčních chovů, objevil koncem roku 2022 v Brodu nad Tichou. Ve třech halách se muselo zlikvidovat přes 740.000 nosnic. Podle Českomoravské drůbežářské unie představoval tento chov zhruba 15 procent všech nosnic v komerčních chovech v ČR. Společnost, která ho provozuje, obnovila plný provoz až koncem letních prázdnin. S novými opatřeními, která posilují zabezpečení proti vnesení nákazy, je nyní ve třech halách 750.000 nosnic. Snesou denně 700.000 vajec.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com