V kontrolním roce 2019/2020 poklesl celkový počet krav v KU o 998 ks, přičemž ubylo českých strakatých krav o 1584 ks a holštýnských krav naopak přibylo 495 ks. Podíl holštýnských krav na celkové populaci tak činí 60,3 %. Co se týče plemenné skladby, stále se výrazně zvyšuje podíl čistokrevných holštýnských krav, kterých je o 2450 ks více než před rokem (181 700 ks), což činí 87% podíl ze všech holštýnských krav. Nadále se také zvyšuje koncentrace krav ve stádech. Průměrný počet krav ve stáji narostl u holštýnského skotu meziročně o 6 krav na 311 ks.

Průměrná mléčná užitkovost se zvýšila o 156kg

V České republice v roce 2020 dosáhla průměrná užitkovost celkem za všechna dojená plemena 9 255 kg mléka, 365 kg tuku (při tučnosti 3,95 %) a 321 kg bílkovin (3,46 %), což představuje meziroční nárůst o 156 kg mléka, 0,04 % tuku a 0,01 % bílkovin. Počet uzavřených laktací se zvýšil o 1668, délka mezidobí se o jeden den zvýšila na 397 dní, věk při 1. otelení se snížil o 4 dny na 25 měsíců a 19 dnů. Průměrná užitkovost celé holštýnské populace přitom dosáhla 10 226 kg mléka, s obsahem tuku 3,90 % (399 kg) a 3,41 % bílkovin (349 kg). Meziroční nárůst tak představuje 178 kg mléka, 0,04 % tuku a 0,02 % bílkovin. Chovatelský cíl (10 000 kg mléka, min. 3,9 % T a min. 3,4 % B) tak byl naplněn.

V holštýnské populaci se snížil věk při prvním otelení

Mezidobí celé holštýnské populace dosáhlo 400 dnů a věk při prvním otelení 24 měsíců a 17 dnů. Čistokrevné černostrakaté holštýnské krávy dosáhly užitkovosti 10 363 kg mléka, obsah tuku vzrostl na 3,88 % a obsah bílkovin na 3,39 %. Mezidobí přitom dosáhlo hranice 401 dnů, věk při prvním otelení se snížil o 6 dnů na 24 měsíců a 12 dnů. Počet uzávěrek čistokrevné holštýnské populace narostl o 2844 laktací. U čistokrevných červených holštýnských krav došlo k nárůstu užitkovosti o 229 kg mléka na 9 414 kg, zatímco tučnost mírně poklesla na 4,11 %, procento bílkovin se mírně zvýšilo na 3,58 %. U RED holštýnské populace vykazují velmi dobré výsledky reprodukční ukazatelé. Délka mezidobí u RED krav dosáhla 396 dní a věk při prvním otelení činí 25 měsíců a 11 dní.

Tab. č.1: Výsledky kontroly užitkovosti podle plemen 2020

Počet uzávěrek Mléko (kg) Tuk Bílkoviny Mezidobí
Holštýnské včetně kříženek celkem 176011 10226 3,90 3,41 400
České strakaté celkem 102716 7769 4,03 3,58 392
Ayshire 24 8854 4,12 3,39 425
Brownwieh 1507 8771 4,10 3,60 416
Jersey 1017 7509 4,75 3,91 400
Montbeliard 2666 8196 4,05 3,55 384
Normandský skot 138 6695 4,05 3,55 413
celkem 292835 9255 3,95 3,46 397

 

Od roku 1995 se užitkovost čistokrevného holštýnského skotu zvýšila o 5453 kg mléka, tučnost poklesla o 0,34 % a obsah bílkovin se zvýšil o 0,2 %. Proti roku 2005 se tučnost zvýšila o 0,03 % a obsah bílkovin o 0,15 % při nárůstu užitkovosti o 2333 kg mléka. Taktéž mezidobí se od roku 2005 výrazně zkrátilo, a to o 26 dnů na současných 401 dnů. Tyto výsledky svědčí o výrazném zlepšování managementu stád.

Graf č.1: Vývoj užitkovosti černostrakatých krav (H100) v KU od r. 1995

zdroj: https://holstein.cz/cz/soubory-ke-stazeni/slechteni/slechtitelsky-program/306-realizace-slechtitelskeho-programu-2020/file

foto: pixabay.com