Přihlášení zvířat na národní výstavu hospodářských zvířat do Brna, která se uskuteční 12.-15.5.2019 je možné již jen tento týden do 24.3.2019. Přihlášení je možné výhradně elektronicky prostřednictvím on-line formuláře.

Přihláška ZDE

Podmínky pro vystavovatele zvířat:

Zvířata budou naskladněna následovně:

  • 10. 5. 2019 v době od 16.00 do 20.00 hod – pouze masný skot,
  • 11. 5. 2019 v době od 10.00 do 20.00 hod – holštýnský skot, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně
  • 13. 5. 2019 v době od 18.00 do 24.00 hod – český strakatý skot
  • 14. 5. 2019 v době od 05.00 do 08.00 hod – český strakatý skot

Ve výjimečných případech mimo výše uvedené časy je přejímka možná pouze po dohodě s veterinárním lékařem konajícím přejímku.

  1. Přípravu a výběr zvířat zabezpečí chovatel ve spolupráci s pracovníky Svazů (zvířata musí být řádně čištěná, ošetřené paznehty, pokud není dohodnuto jinak – musí být vychozená a navyklá na předvádění).
  2.  Chovatel zajistí na svoje náklady příslušné zdravotní a veterinární zkoušky na základě vydaných veterinárních podmínek pro tuto výstavu. Organizátor výstavy zpřísňuje veterinární podmínky pro skot následovně: výstavy se může účastnit nevakcinovaný skot z nevakcinovaných stád prostých IBR!
  3.  Chovatel zajistí pracovníky k předváděným zvířatům v odpovídajícím počtu (dle počtu zvířat).
  4. Dopravu zvířat na výstavu tam a zpět zabezpečí: skot a masný skot organizátor, popřípadě po vzájemné dohodě chovatel. Ovce, kozy, koně, prasata – chovatel

Doprava zvířat

Chovatelům ovcí a koz bude hrazena individuální doprava zvířat (tam a zpět), dále zdravotní zkoušky pouze na zvíře, které se skutečně výstavy zúčastnilo. Na hromadný svoz skotu organizovaný vystavovatelem přispívá chovatel částkou 1000 Kč za ks. Pokud chovatel nezruší objednanou přepravu do 48 hodin před výstavou z prokazatelných důvodů (nemoc zvířete, …) platí penále 1000 kč za kus. Nesouhlasí-li chovatel s podmínkami přepravy jako je čas nakládky, množství zvířat v boxu atd. veze si zvíře na vlastní náklady vlastní dopravou.

Při přesunu je třeba dbát na hospodárnost a plné vytížení dopravního prostředku!!!

Odvoz zvířat bude následující:

13. 5. 2019 v době od 18:00 do 22:00 hod – holštýnský skot

15. 5. 2019 v době od 18:00 do 22:00 hod – český strakatý, masný skot, prasata, ovce, kozy, koně

 

Předběžný program soutěžních přehlídek masných plemen

Neděle 12. 5. 2019

10,00 – 12,30              Národní šampionát plemene Charolais (rozhodčí: PJ Budler, USA)

12,30 – 15,00              Národní šampionát plemene Limousine (rozhodčí: David Goffinet, chovatel, Belgie)

15,00 – 16,00              Národní šampionát plemene Aubrac (rozhodčí: PJ Budler, USA)

16,00 – 17,00              Národní šampionát plemene Parthenais (rozhodčí: Vincent Loiseau, Organisme de Sélection de la race Parthenaise, Francie)

 

Pondělí 13. 5. 2019

10,00 – 13,00              Národní šampionát plemene Aberdeen angus (rozhodčí: Lee a Dawn Wilsonovi, farma Miller Wilson Angus, Kanada)

13,00 – 15,00              Národní šampionát plemene Masný simentál (rozhodčí: PJ Budler, USA)

16,00 – 17,00              Národní šampionát plemen Hereford (rozhodčí: PJ Budler, USA)

 

Úterý 14. 5. 2019

10,00 – 11,00              Národní šampionát plemene Belgické modrobílé (rozhodčí: Eric Lust, odborný pracovník firmy BBG Belgie)

11,00 – 12,00              Národní šampionáty ostatních francouzských plemen: Blonde d´Aquitaine a Salers (rozhodčí: Karel Šeba – ???)

12,30 – 14,00              Národní šampionát plemen Dexter a Piemontese (rozhodčí: Karel Šeba – ???)

14,00 – 17,00              Komentovaná přehlídka a prezentace vybraných masných plemen, která nebudou mít vlastní soutěžní šampionát (Bruna d‘Andorra, Bazadaise, Galloway, Gasconne, Highland, Pizgauer, Texas longhorn, Vosgienne, Wagyu, Uckermärker + možná Chianina a Dahomey)          

 

Středa 15. 5. 2019

10,00 – 11,00              soutěžní přehlídka plemenných býků

11,00 – 12,30              soutěž chovatelských skupin

12,30 – 14,30              soutěž Junior teamu ČSCHMS Praha

 

převzato z webových stránek Českého svazu chovatelů masného skotu
foto: www.bvv.cz