Pouze několik dní zbývá do uzávěrky letošního ročníku soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku. I vy tak ještě máte možnost přihlásit se do tohoto prestižního klání, nechat nahlédnout do svého originálního příběhu zrodu úspěšné farmy a stát se inspirací pro ostatní sedláky.

Farmě roku – soutěži, která vznikla před sedmnácti lety s cílem ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem, ale i hrdým a svobodným člověkem pozitivně ovlivňujícím svou obec a region, se za dobu svého trvání podařilo překročit svůj stín. Stala se příkladem, že kde je vůle, je i cesta, a to i přes veškerou nepřízeň minulosti. Předvedla mnoho precizně dotažených a léty ověřených podnikatelských záměrů i doplňkových aktivit, z polorozbořených ruin vystavěné moderní statky, znovuoživlé vesnice a nepřeberné množství lidských osudů. Změnila pohled části veřejnosti na sedláky, vrátila vážnost rodinným farmám jako nezastupitelné součásti českého zemědělství.

A jak se do soutěže přihlásit? Stačí kontaktovat vaši regionální ASZ (nebo členský svaz), aby vaši farmu do soutěže nominovala, a vyplněnou přihlášku (zde: Prihlaska FR 2018) zaslat nejpozději do 20. května 2018 e-mailem (kancelar@asz.cz) či poštou do hlavní kanceláře ASZ ČR.

Přihlásit se může každý člen ASZ bez ohledu na velikost farmy, výrobní zaměření, či přírodní podmínky, v nichž hospodaří. Jeho farma je pak hodnocena v pěti kritériích, kterými jsou celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny do chodu farmy.

Nejúspěšnější farmy, které se umístí na prvních pěti místech, budou odměněny na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v jednom z velkých pražských divadel za účasti několika stovek hostů. Na akci, která se v průběhu posledních let stala velice populární a vyhledávanou společenskou událostí a těší se rostoucímu zájmu médií.

Jakým zajímavým podnikatelským počinem se může pochlubit vaše farma? Nenastal právě teď čas seznámit s výsledky vaší několikaleté práce ostatní? I vy teď máte možnost stanout se svou rodinou v letošním předvánočním čase na prknech jednoho z pražských divadel. Tak neváhejte!

Hlavní kancelář ASZ ČR

Letošní vítězové -> všechny reportáže naleznete v odkazech -> dole pod článkem!

vilinovsky

macl01

cihlar01


Převzato ze stránek Asociace soukromého zemědělství, dostupné z <http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/uzaverka-letosniho-rocniku-souteze-farma-roku-se-blizi-1.html>

Zdroj foto: Asociace soukromého zemědělství – odkazy dostupné z odkazů po článkem.