Obilí se letos v Česku sklidilo o 4,5 procenta více než loni, zemědělci ho svezli z polí 7,98 milionu tun. Vyplývá to z odhadu, který dnes podle stavu k 15. září zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Více se urodilo také brambor, a to o 10,5 procenta, řepky, cukrovky i kukuřice na zeleno a siláž. Máku bude v porovnání s loňskou úrodou více zhruba o čtvrtinu.

„Úroda základních polních plodin je v letošním roce vesměs příznivá. U většiny plodin se v porovnání s rokem 2019 zvýšily hektarové výnosy. Sklidilo se nejen více obilovin, řepky a máku, ale očekává se též vyšší sklizeň brambor i cukrovky. Naopak méně se sklidilo chmele. Dařilo se košťálové a kořenové zelenině, s problémy se ale potýkali pěstitelé rajčat a okurek,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Letošní odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno je o čtyři procenta vyšší než průměr sklizní za posledních deset let. Ve srovnání s loňským rokem je odhadovaná sklizeň vyšší u všech druhů obilovin.

Očekávaná sklizeň brambor 688.000 tun je vyšší díky rozšíření osázené plochy na 24.000 hektarů i vyššímu hektarovému výnosu. Z hektaru se letos sklízí průměrně 28,82 tun brambor, o 1,63 tun více než v loňském roce. Také ve srovnání s desetiletým průměrem sklizní je odhadovaná úroda brambor vyšší.

Řepky se sklidilo 1,246 milionu tun, meziročně o 7,7 procenta více. Podle statistiků je letošní odhad sklizně řepky i přes pokles výměry díky příznivému hektarovému výnosu téměř na stejné úrovni jako desetiletý průměr. Cukrovky zemědělci podle odhadů sklidí 3,793 milionu tun, což je meziroční nárůst o 3,6 procenta.

Očekávaná produkce máku 29.000 tun je vyšší o 24,2 procenta. Na nárůstu sklizně se podílí jak vyšší hektarový výnos, tak rozšíření osevní plochy. Odhad úrody máku výrazně převyšuje také desetiletý průměr, a to o 36,6 procenta.

Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 8,876 milionu tun je v meziročním srovnání vyšší o 7,7 procenta. Produkce hrachu na zrno 90.000 tun je o třetinu vyšší a sklizeň slunečnice 30.000 tun stoupne podle odhadů o 4,5 procenta.y

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com