V roce 2018 nás nečeká přestupný rok, což znamená, že únor má pouze 28 dní. V tomto měsíci se dále prodlužují dny a zkracují noci. Slunce již vystupuje vysoko nad obzor a někdy na začátku toho měsíce můžeme mít pocit, že se tiše hlásí jaro, jelikož začátek února je spojován s oblevou. Nejčastěji obleva připadá na 2. 2. -> tzv. hromniční obleva, která jako první přivolává jaro. Avšak oteplení je pouze krátké. Druhá polovina února bývá zpravidla opět chladná jako leden. Po mrazech následuje jarní tání a pozvolný přechod k jarnímu počasí. Nástup jara je nejčastěji datován na Svatého Matěje (24. 2.), kdy je ukončena zima a nastupuje předjaří.

Z hlediska zemědělství je preferováno v únoru spíše chladné počasí se souvislou sněhovou pokrývkou. Teplý a vlhký únor může způsobit vyzimování ozimů a zhoršit jejich výživu. Jestliže je únor deštivý, jsou pak výrazně ovlivněny jarní práce v březnu a dubnu.

V roce 2012 byla průměrná teplota  4, 22 °C, v roce 2010 – 0, 50 °C.

V roce 2016 byla průměrná teplota 4, 61 °C, v roce 2015 1, 36 °C a v roce 2014 2, 68 °C.

V minulém roce (2018) byla průměrná roční teplota 10, 6 °C – rok byl teplotně průměrný. Nejchladnějším dny byly během ledna (7. 1., 19. 1., 20. 1., 8. 1., 11. 1.) a nejteplejší během srpna (1. 8., 2. 8., 3. 8., 5. 8.).


Z historie..

Když dříve uhodily kruté mrazy v únoru, bylo třeba šetřit s jídlem do příchodu nové úrody. Nastalo tedy období půstu, které končilo až o Velikonocích.

Měsíční pranostiky na měsíc únor:

Únor chodí ostře kuty, táže se sedláků, mají-li dobré boty.

Únor bílý – pole sílí.

Únorové voda pro pole škoda.

Teplý únor – studené jaro a teplé léto.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

Když v únoru skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

Když únor vodu spustí, březen ji ledem zahustí.

Leží-li kočka v únoru na slunci, ještě v březnu za kamna poleze.

Je-li v únoru zima a sucho, bývá horké léto.

Mnoho mlh v únoru přivodí vlhké léto.

Je-li únor mírný ve své moci, připálí si březen s mrazem v noci.

V únoru prudký severníček – hojné úrody bývá poslíček.


Lucie Rysová
Zdroj:
Jelínek K., Římovský K., Smolík Z. 2004. Lidové pranostiky, přísloví a zvyky v zemědělství. Vydala: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 144 stran. ISBN: 80-7326-056-5