Soutěž Mléčná farma roku oceňuje chovatele za kvalitu chovu dojeného skotu. Cílem této soutěže je postavit hodnocení farmy na komplexních ukazatelích z údajů Kontroly užitkovosti, které zahrnují zdraví mléčné žlázy, produkci a reprodukci dojených krav.

Letošní ročník byl trochu specifický tím, že jeho vyhlášení bylo realizováno formou online vysílání. Ačkoliv byl celý rok poznamenán pandemií Covid 19, přihlásil se srovnatelný počet farem jako v předešlých letech.

Součástí vyhlášení byl také webinář na téma Signály reprodukce, které se zhostil Jan Hulsen. Záznam z vyhlášení i webináře je možné shlédnout zde.

Vítězem se již potřetí stal Uněšovský statek a.s. s farmou v Pernatci.

Kompletní výsledky a informace zde

Výsledky – kategorie HOLŠTÝN (84 farem)

Název společnosti/farma Body MD PSB LS do 4,0 T+B Lak. den Nádoj Poř. lak.
Úněšovský statek, a.s. 114 371 128 92 2,73 164,40 39,72 2,44
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo Nová Ves 113 379 135 93 2,67 163,70 36,09 2,42
Lukrena a.s., Řenče 106 360 148 90 2,59 155,13 34,77 2,29
AGRO Staňkov a.s., Staňkov 103 369 202 88 2,74 158,02 35,83 2,74
ZD Růžový palouček, Ujezdec 102 376 188 87 2,84 166,18 39,91 2,38

Výsledky – kategorie ČESTR (57 farem)

Název společnosti/farma Body MD PSB LS do 4,0 T+B Lak. den Nádoj Poř. lak.
Zemědělská a.s., Horní bradlo, Javorné 107 370 164 90 2,56 152,86 33,91 2,53
ZEOS LOMNICE a.s., VKK Rváčov 104 368 152 89 2,32 154,04 29,48 2,70
AZOS, S.R.O., Zákřany 102 386 111 93 2,24 162,75 30,73 2,76
PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., Radešínská Svratka 102 359 205 87 2,29 164,07 30,68 2,68
Podorlicko a.s., Mistrovice, Verměřovice 100 373 163 88 2,54 160,44 32,91 2,33

Skokan roku

Titul skokan roku v rámci soutěže Mléčná farma roku byl v letošním roce udělován již podruhé a cílem bylo ocenit tu farmu, která se v posledním roce meziročně zlepšila nejvíce. Podmínkou bylo přihlášení farmy do soutěže Mléčná farma ve dvou posledních ročnících, což splnilo 86 farem. Posuzována byla u jednotlivých podniků procentní změna u všech šesti hodnocených ukazatelů. Následně u každého parametru bylo mezi podniky stanoveno pořadí podle toho, jak velká byla meziroční procentní změna. U nejvyššího procentního zlepšení získal podnik za každý jednotlivý ukazatel největší možný počet bodů, tj. 86. Vítězem se stala ta farma, která měla součtem za všech šest ukazatelů bodů nejvíce.

Letošním skokanem roku se stalo Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek, farma Tatenice, soutěžící v kategorii Čestr, u která dosáhla 413 bodů. Mezi ročníky 2021 a 2020 se u společnosti snížil průměrný počet somatických buněk z 253 na 212 tis./ml. a tím se zlepšilo (zvýšilo) i lineární skóre somatických buněk. Farmě se též zvýšil obsah tuku a bílkovin v mléce z 2,14 kg na 2,32, výrazně se zkrátil laktační den (ze 167 na 136 dní) a průměrný nádoj se zvýšil z 27 na 31 kg

 

zdroj: https://www.mlecnafarmaroku.cz/vysledky

foto: pixabay.com