Z hlediska současné koronavirové nákazy a při dodržení nyní platných nařízení, není obchodování se zvířaty a tudíž i jejich přeprava ohrožena. Pouze čekáním při kontrolách na hranicích, na některých přechodech, je z hlediska ochrany zvířat proti jejich týrání ohrožena maximální povolená délka jejich přepravy. Ale zde by mělo docházet k  jejich přednostnímu odbavení, což platí i při běžných situacích a jsou zprávy, že tomu tak je i v současné době.

Prodej zástavového skotu

V současné době probíhá sezóna telení a další zvířata zástavového skotu budou k prodeji od září, zejména pak v říjnu a listopadu. Předpokládá se snížení v obchodování s chovnými a plemennými zvířaty z důvodu nemožnosti kupujícího si přijet zvířata prohlédnout a vybrat. Zatím jsou zprávy, že tyto prodeje probíhají i v současné době normálně bez výkyvů.

V rámci chodu živočišné výroby, současná nákazová situace není důvodem k omezování obchodování, samozřejmě za dodržení všech opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou. Objevují se pouze lokální problémy obchodního a logistického charakteru, které jsou však běžné i mimo krizové období.

Zpracovatelský masný průmysl potřebuje surovinu pro zásobování fungující obchodní sítě, která má však trochu jiné toky surovin (i masných) – omezené velkoobchodní dodávky do hromadného stravování (školní, závodní a veřejné jídelny, restaurace, hotely, rekreační a lázeňská zařízení atd.) a naopak zvýšené dodávky do maloobchodní sítě z důvodu zvýšeného domácího stravování obyvatelstva. Je zapotřebí dočasně přesměrovat obchodní vztahy mezi producenty a obchodní distribucí potravin. Jde nejen o tuzemský masný průmysl, ale i zahraniční, kam je smluvně dodávána část tuzemské živočišné produkce – např. i mléka.

Klíčové pro trh se zvířaty bude to, jaká situace v EU a ve třetích zemích bude na podzim 2020, kdy se realizuje největší objem vývozů.

Autor: Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí MZe

foto: http://www.ploegint.nl/dairy-cattle/transport/