V hlavním městě by asi těžko někdo hledal stopy po zemědělství. Každopádně po 20 minutách jízdy z centra narazíte rovnou na tisícihlavé stádo holštýnek v obci Hodkovice. Možnost udělat velmi zajímavou reportáže o akciové společnosti AGRO Jesenice, a.s. jsme nemohli odmítnout. V dalších řádcích vám přiblížíme společnost AGRO Jesenice, a.s., která je v provozu od roku 1992, abychom Vám nastínili, jak vypadá hospodaření v okolí Prahy, jaký je tlak na zemědělskou půdu a kolik odvětví může v rámci zemědělské výroby obsáhnout jedna zemědělská společnost. Provozem AGRO Jesenice, a.s. nás provedl její výrobním ředitel Ing. Petr Žebrák.

Ve zkratce o Ing. Petru Žebrákovi

Zemědělství ho poprvé uchvátilo v 6 letech, kdy se ocitnul v kravíně.

Vždy měl větší slabost pro živočišnou výrobu.

Na zemědělku do Poděbrad chtěl jít původně na chovatele, ale bohužel pro velký nával, vystudoval nakonec pěstitele.

Dále pokračoval ve studiu mechanizace na České zemědělské univerzitě.

V AGRO Jesenice pracuje již od roku 1988, ale není zdaleka služebně nejstarší. 🙂

Ve společnosti začínal na pozici mechanizátor, postupně se vypracoval na vedoucího chovatele skotu a v současné době je výkonný ředitel společnosti.

Na pozici výrobního ředitele zastřešuje odvětví skot, rostlinná výroba a tři bioplynové stanice.

Práce ho i po tolika letech stále naplňuje. Jak sám říká: „Bez toho aby Vás to nebavilo, by to ani nešlo.“ 🙂

AGRO Jesenice, a.s. hospodaří na 5 236 hektarech. Pole se nacházejí přibližně na 32 katastrech a v současné době má podnik uzavřeno přes 3 000 nájemných smluv. Díky tomu, jak říká Ing. Žebrák, je nezbytnou součástí specializované oddělení pouze pro správu půdy. Mimo okolí Prahy je tlak na udržení zemědělské půdy velký, v okolí Prahy dvojnásobný. Jak dále uvádí pan Ing. Žebrák „Mnoho lidí si také neuvědomuje, že ornou půdu, nelze jednoduše převést na stavební pozemky.“ S cenou za 1 hektar se zde nedostanou pod 200.000 korun. Každým rokem společnosti ubývá cca 50 hektarů půdy. Nejvíce do půdního fondu zasáhla výstavba obchvatu Prahy, kdy přišli o velké množství úrodné orné půdy.  Na zemědělské půdě pěstují obiloviny, kukuřici, mák, cukrovku, krmné plodiny a hrášek pro mrazírenské zpracování. V dceřiné společnosti na Litoměřicku pěstují i 45 hektarů chmele.

Foto č. 1 Areál farmy

Dalším významné odvětví představuje chov dojného skotu a prasat. V současné době se v hlavním sídle v Hodkovicích nachází 1130 krav holštýnského plemene. Krávy jsou dojeny 3x denně v průměru 32 litrů mléka na dojenou krávu. Denně dodávají přes 33 000 litrů mléka prostřednictvím Mlékařského hospodářského družstva Střední Čechy do Mlékárny Pragolactos, a. s. V roce 2016 provedli přestavbu dojírny z dvou kruhových dojíren o kapacitě 2×24 na jednu paralelní dojírnu 2×21 míst. Na jedno dojení je zapotřebí dvou dojičů a jednoho naháněče. Podojeno je zhruba za 7 hodin. Systém dojírny tak pracuje nepřetržitě 21 hodin denně.

Nákup mléka je možný z prodejního automatu u hlavního sídla v Hodkovicích. V provozu je NON STOP.

Adresa:

AGRO Jesenice a.s.
Hodkovice, Vestecká 2
252 41 Dolní Břežany

Dojnice jsou ustájeny ve třech produkčních stájích. Dojírna je situována samostatně v prostoru mezi stájemi. V roce 1976, kdy byly stáje vybudovány, předběhly svou dobu. Současnému trendu již nevyhotovují, a proto byly již třikrát průběžně rekonstruovány. Dojnice jsou podestýlány separátem z kejdy. Vysokobřezí krávy a jalovice se podestýlají slámou. Jalovičky jsou do jednoho roku ustájeny na středisku v Hodkovicích, poté jsou převáženy na odchovnu mladého dobytka do Petříkova, kde zůstávají do 7 měsíce březosti. V současné době je v Petřikově ustájeno 370 jaloviček. Býčci jsou ve dvou měsících převáženi na výkrm do podniku na Litoměřicku, kde jich v současné době vykrmují přibližně 700 kusů.

Foto č. 2 Dojírna

Foto č. 3 Dojírna

dsc_1646

Chov prasat je soustředěn do střediska v Radovesicích. Chováno je plemeno danbred. Ve středisku je ustájeno na roštech 700 prasnic a 4 000 prasat ve výkrmu. Ročně se na česká jatka dodá okolo 20 – 22 tisíc prasat.

Co se týče realizační ceny za prodej prasat, mléka a rostlinné výroby, tak byl i pro AGRO Jesenice rok 2016 ztrátový. Prostřednictvím dotací a státních podpor se tyto odvětví dostaly alespoň na nulu. Jak říká sám pan Ing. Žebrák: „Průměrná cena za 1 litr mléka byla 6,6 Kč, za tuto cenu to neumíme vyrobit a myslím, že ani nikdo jiný. Na vině je nekontrolovatelný dovoz společně s obchodní politikou našich řetězců.  A navíc běžný zákazník stále preferuje hlavně cenu.“

V návaznosti na chov skotu, prasat a rostlinnou výrobu byly vybudovány tři bioplynové stanice. Nejstarší bioplynová stanice se nachází v areálu v Hodkovicích, kde jsou ustájeny dojnice. Druhá bioplynová stanice je v Libni a třetí ve středisku v Radovesici, kde jsou chována prasata. Celkový výkon všech bioplynových stanic je 2,2 MW. Největší zdroj energie představuje pro všechny tři bioplynové stanice hlavně kukuřičná siláž a poté hnůj a kejda. Jedna bioplynová stanice spotřebuje cca 22 tun siláže denně. Elektřina je dále prodávána, jelikož výroba převyšuje spotřebu přibližně 3x.

Foto č. 4 Holštýnské plemeno

Další výrobní sekcí, která spadá pod AGRO Jesenice, je velký závod ve Vestci na zpracování mražené zeleniny a ovoce. V současné době může společnost nabídnout portfolio výrobků, které se skládá ze 160 druhů. Závod ročně vyprodukuje 12 000 tun mražené zeleniny a ovoce prostřednictvím jak velkých gastro balení, která jsou dodávaná do restaurací nebo škol, tak prostřednictvím malých balení, které jsou nabízena spotřebitelům v řetězcích. Historie mražení je v AGRO Jesenice a.s. psána již od roku 1989, kdy byly hlavím tahounem jahody, které se zde pěstovaly na 45 hektarech. Jahody se bohužel časem ukázaly jako neekonomické, a tak byla nutná změna. Jako nejlepší volba se ukázala mražená zelenina. AGRO Jesenice zpracovává výhradně zeleninu a ovoce od českých dodavatelů. Sami si pěstují hrášek pro mrazírenské zpracování na 150 hektarech. Celkem 17 výrobků nese označení Klasa, další 3 výrobky nesou označení Regionální potravina, což jen potvrzuje značku kvality.

ODKAZ na stránky Milujeme mražené

zelenina

Mezi další sekce, které dotvářejí komplexní tvář AGRO Jesenice a.s. je autodoprava, vlastní čerpací stanice na pohonné hmoty, opravárenský závod na nákladní automobily, dceřiná společnost na Litoměřicku (výkrm býků, pěstování chmele a rostlinná výroba) a kompostárna. Kompostárna je využívána jak hlavním městem pro odvoz bioodpadů z centra (např. posečená tráva), tak místními obyvateli. Za rok se v kompostárně vyrobí kolem 22 tisíc tun kompostu, z toho je 95 % využito jako hnojivo v rostlinné výrobě.

Zajímavosti

V celé společnosti pracuje 226 pracovníků.

AGRO Jesenice patří mezi zakladatele Mlékařské družstva Střední Čechy.

Ročně se zde vyrobí přes 22 000 tun kukuřičné siláže.

Společnost pravidelně pořádá farmářské dny v Hodkovicích.

Foto č. 5 Produkční stáj

Závěrem…

Po krátké návštěvě bylo možno poznat, že v podniku panuje velmi příjemná pracovní atmosféra. Je nám velkým potěšením, že nám byly představeny jednotlivé výrobní sekce společnosti. Do budoucna přeje společnosti lepší cenu mléka i vepřového masa, příznivé povětrností podmínky v rostlinné výrobě a tuny prodané zmražené zeleniny. Velké poděkování patří Ing. Žebrákovi, který si na nás našel čas a seznámil nás s celou společností.

Lucie Rysová