Priority českého předsednictví v zemědělství budou potravinová bezpečnost, snižování spotřeby pesticidů nebo prevence odlesňování a podpora lesnictví. České předsednictví by se také mělo zabývat rybolovem a označováním potravin. Na setkání s novináři to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Předsednictví bude podle něj také poznamenané válkou na Ukrajině.

Česko podle Nekuly v následujících měsících musí přijmou roli moderátora či koordinátora, který by měl pomoci hledat kompromisy mezi členskými státy. Jedním ze zásadních témat, které je spojené i s konfliktem na Ukrajině, je zajištění dostatečného množství potravin nejen pro státy EU, ale i pro země v jejím sousedství.

Evropa podle ministra nemůže hledět pouze na vlastní zájem. „EU nejen že je soběstačná a vykazuje slušnou nadprodukci potravin, ale je také největší světový vývozce potravin,“ poznamenal. Potravinová krize hrozí hlavně státům, které jsou závislé na dovozu například obilí z Ukrajiny. EU by tak měla myslet na pomoc zemím například v severní Africe. Jedním z důležitých kroků bylo podle něj zrušení cel na zemědělské a potravinářské produkty z Ukrajiny, které se díky tomu dostanou nejen do zemí EU, ale i do dalších zemí.

„Pokud těmto státům nepomůžeme, může hrozit nedostatek potravin, hladomor a mohlo by to vyvolat další uprchlickou krizi,“ řekl. Zmínil, že se sešel například z tuniskou velvyslankyní, podle které má její země zásoby obilí jen na tři měsíce. „Čekají na to, jak se podaří přes EU dostat větší objem komodit,“ uvedl.

Jedním z důležitých témat bude i používání pesticidů. Podle návrhu Evropské komise by se měla v EU snížit jejich spotřeba o 50 procent do roku 2030. Česko v tomto ohledu patří podle Nekuly mezi premianty a jsou státy, kde se pesticidů používá podstatně více, rozdíly jsou podle něj až extrémní. Česko bude proto usilovat o spravedlivější požadavky na snižování užívání látek pro jednotlivé státy podle toho, jak velký objem pesticidů užívají, řekl.

Dalším tématem bude podle Nekuly odlesňování a lesnictví. Cílem EU by mělo být, aby nedocházelo k navyšování zemědělské produkce, která způsobuje odlesňování zejména pralesů. To může být spojené například s dovozem sóji ze zemí, kde se pěstuje na plantážích vzniklých po vykácení lesů.

Dále se budou řešit rybolovné kvóty a Česko bude mít podle Nekuly velký vliv na to, jak se diskuse povede. „Členské státy kolem tohoto tématu pravidelně vedou intenzivní polemiky až skoro boje,“ poznamenal. Přímořské státy podle něj oceňují to, že Česko v této debatě bude neutrální.

Podle Nekuly je také potřeba, aby se co nejdříve schválily národní strategické plány pro další dotační období a očekává, že na prvním jednání rady ministrů to bude jedno z důležitých témat. „Byl předpoklad, že v těchto dnech některé členské státy budou mít plány schválené a projednané, ale posun tu není,“ dodal.

Česko povede první Radu ministrů zemědělství 18. července v Bruselu. V souvislosti s předsednictvím bude resort organizovat 15 neformálních akcí, například vědeckou konferenci k označování potravin nebo seminář k lesnické strategii EU.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com