Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) – telata masného typu. Mezi 6 578 žadatelů o dotaci se rozdělí přes 604,7 milionů korun. Aktuální sazba je 7 809,80 korun na velkou dobytčí jednotku (VDJ). Podpora se vztahuje na telata narozená v období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022.

„Podpora je určena chovatelům masných telat narozených na hospodářství žadatele. Podmínkou je včasné hlášení telat do systému Ústřední evidence. V opačném případě zvíře není způsobilé pro platbu. Fond platbu žadateli poukáže na bankovní účet uvedený na formuláři jednotné žádosti,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor.

Matkou telete, na které byla požadována zvláštní podpora, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka. Současně otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků.

O podporu na telata masného typu (minimálně na 1 tele, 0,4 VDJ) může žádat fyzická nebo právnická osoba, která na hospodářství registrovaném v evidenci vykáže narození telete v určeném časovém období. Žadatel dále vykáže veškerou užívanou zemědělskou půdu a celoročně musí dodržovat podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance).

Dobrovolné podpory vázané na produkci se zaměřují na citlivé sektory, které se potýkají s obtížemi a jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. O podporu VCS mohou zemědělci žádat každoročně v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. jednotné žádosti.

V rámci jednotné žádosti 2022 Fond začal s výplatami podpor VCS již v prosinci loňského roku (cukrová řepa, zelenina s vysokou a velmi vysokou pracností, dojnice). Rozhodnutí na další opatření VCS budou průběžně následovat až do března 2023.

Opatření VCS telata masného typu

2021 2020 2019
Počet žadatelů Vyplaceno v mil. Kč Počet žadatelů Vyplaceno v mil. Kč Počet žadatelů Vyplaceno v mil. Kč
6 539 6 28 6 488 690 6 527 646

 

Miroslav Bína

tiskový mluvčí

e-mail: press@szif.cz

mobil: +420 733 696 550

foto: pixabay.com