První červen je známý jako mezinárodní Den dětí, ale málokdo ví, že na tento den připadá rovněž Světový den mléka, který je známý už od roku 1957, kdy byl v Interlakenu (Švýcarsko) zvolen na Konferenci významných světových lékařů pořádanou Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství – FAO. Ti se sešli, aby mimo jiné prodiskutovali význam mléka pro lidský organismus a jeho nezastupitelnou roli ve výživě lidí.

Od roku 2001 se pro tento den ustálil datum právě 1. 6.

Světový den mléka započal výrobou mléka 1. června při východu slunce na Novém Zélandu a skončí západem slunce na Havaji.

Minulý rok se pod záštitou tohoto dne konalo přes 600 akcí ve více než 80 zemích světa. Tyto akce mají různou podobu ať už se jedná o maratony nebo jiné běžecké akce, ukázky dojení, návštěvy farem, konference, semináře, soutěže, ale všechny mají jeden cíl – zaměřit pozornost na mléko a propagovat činnosti spojené s mlékem a mléčným průmyslem.

Každý z vás může přispět ke zvýšení povědomí o tom, jak důležité je mléko pro zdravou výživu.


Marcela Otrubová, Lucie Rysová
Zdroj foto: https://www.ndtv.com/food/world-milk-day-2018-7-reasons-why-you-should-drink-milk-everyday-1860881