Stavy hospodářských zvířat nelze v České republice podle Zemědělského svazu již snižovat. Za posledních 30 let se podle něj chovy výrazně redukovaly, nejvíce u dojnic a prasat. V případě prasat se jedná od roku 1989 do loňska to propad o téměř 68 procent. Problém klimatické změny, na který často aktivistické skupiny ve spojitosti se živočišnou výrobou upozorňují, je třeba řešit jiným způsobem. Na dnešní tiskové konferenci u příležitosti otevření výstavy Ve stáji zaměřené na chov hospodářských zvířat to řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Názory zastánců snižování stavů hospodářských zvířat za účelem redukce emisních plynů jsou podle Pýchy často velmi zjednodušující. Navíc je podle něj chybou, mluvit o živočišné výrobě odděleně od výroby rostlinné. Svaz je ochotný jednat o tom, jak může zemědělství pomoct především proti ukládání uhlíku do půdy. Podle Pýchy je svaz připraven o tématu diskutovat, ale pouze na základě argumentů, nikoliv emocí, řekl.

Náměstek pro výzkum z Výzkumného ústavu zemědělské techniky Jiří Souček upozornil, že v případě živočišné výroby se jedná o přírodní procesy a neměly by tak být stavěny vedle produkce emisí z průmyslové výroby.

Tématem konference byla dále pohoda zvířat neboli welfare. Podle výkonného místopředsedy představenstvy Českomoravské společnosti chovatelů Josefa Kučery v ČR roste vývoj užitkovosti. České chovy jsou podle něj navíc v zahraničí vysoce ceněny. „Kdyby byla zvířata ve stresu, nedokázala by dosáhnout takové produkce,“ uvedl Pýcha. V ČR podle něj už téměř nejsou chovy, kde by byly krávy u žlabu uvázané, na rozdíl například od Bavorska, kde je takových chovů okolo 50 procent, řekl.

Vývoj stavů hospodářských zvířat v ČR (v tis. ks):

1989 2014 2019 (1.4.) 2019 (31.12.)
Skot 3480 1374 1418 1367
Prasata 4685 1617 1554 1509
Ovce a berani 399 225 213 /
Drůbež 32.479 21.464 22.979 23.315

Zdroj: ČSÚ/Zemědělský svaz

Zdroj: ČTK

foto: pixabay.com