Pod heslem „vše pro spokojenost našich zákazníků“ provozují rodiny bratrů Milana a Radka Hančových ve Vraňanech na Mělnicku již téměř čtvrtstoletí farmu zaměřenou na pěstování jahod, sazenic jahodníku, spousty druhů zeleniny a také klasických polních plodin na 300hektarové výměře. Završením snahy dopřát široké veřejnosti ochutnávku venkova a života na farmě po všech stránkách bylo letošní otevření největšího farmářského centra v ČR, které nabízí prodejnu s rozsáhlou farmářskou produkcí, zahradnictví a bistro. Hančovi pořádají rovněž samosběry ovoce i zeleniny, řadu tematicky laděných akcí dle ročních období a exkurze pro školy a školky – zkrátka zážitky pro všechny generace.

Ochutnávka venkova po všech stránkách

Když se bratři Milan a Radek Hančovi v roce 1998 rozhodli ve Vraňanech nedaleko Mělníka navázat na tradici sedlačení svých předků, měli 10 hektarů půdy navrácených z družstva a vizi pěstování ovoce a zeleniny a jejich přímého prodeje zákazníkům. Dnes je vraňanská farma doslova pojmem takřka po celých Čechách a týdně na ni zavítá několik tisíc návštěvníků. S letos na jaře otevřeným největším farmářským centrem se stala nejen místem nákupu čerstvého ovoce, zeleniny, výrobků z nich, sazenic jahodníku a zahradnických potřeb, ale i vítanou možností k poznání našich tradic prostřednictvím tematicky laděných dnů a rovněž cílem gastro zážitků a relaxace.

Jahody hrají prim

„Ačkoliv se věnujeme i klasické polařině a celkově obhospodařujeme 305 hektarů půdy, naším hlavním zaměřením je pěstování jahod, jahodníkové sadby a zeleniny,“ informuje Milan Hanč a dodává: „Našim jahodám se daří již na 40 hektarech. Pěstujeme je přírodní metodou na slámě v polní technologii a od roku 2018 i ve fóliovnících prostřednictvím speciální stolní termínované technologie. Díky výběru pěstovaných odrůd jsme schopni nabídnout během dvouměsíční sklizně jahody polní a až osm měsíců v roce jahody z fóliovníků – od konce dubna do poloviny listopadu. Pro pěstování vybíráme ty nejlepší odrůdy, které okouzlí svou chutí, roční produkce jahod se u nás pohybuje mezi 400 a 500 tunami, přičemž 400 tun prodáme přímo na farmě.“ 

Polní jahody zaujímají 32 hektarů, pěstovány jsou v tříletých cyklech, po nichž se vždy zaorají a dělají se nové výsadby„Aktuálně pracujeme na nové, šestihektarové výsadbě, což obnáší zhruba 480 tisíc sazenic, 80 tisíc na hektar při nákladech 500 tisíc Kč/ha,“ říká bratr Milana Hanče Radek, který je v rostlinné výrobě jeho pravou rukou.

Nizozemská technologie se osvědčila

Technologii pěstování ve fóliovnících se Hančovi učili v Nizozemí a Německu. Systém, který používají, je nizozemský, ale vyrobený u nás. „Pro nás a pro zaměstnance má tento způsob pěstování řadu výhod. Máme standardní kvalitu, nikdo se nemusí ohýbat, takže nebolí záda, není třeba obávat se moc škůdců, čili nepoužíváme pesticidy. Nyní si ověřujeme, zda by se v našem klimatu daly pěstovat jahody celoročně,“ vysvětluje Milan Hanč.

Vzhledem k rostoucí poptávce po jahodníkové sadbě se Hančovi začali rozvíjet i v zahradnickém sektoru a v současné době patří s roční produkcí osmi milionů sazenic mezi největší producenty sadby jahodníku u nás. Sazenice dodávají do zahradních center po celém Česku a Slovensku.

Oblíbené jsou i samosběry zeleniny

Rozšířila se i výměra, na níž jsou pěstovány zelenina a okopaniny, a to na 30 hektarů. Jde zejména o brambory, hrášek, okurky nakládačky, cibuli, tykve, červenou řepu a zelí. Novinkou je i hektarový ovocný sad. Část produkce polních jahod a zeleniny je k dispozici pro stále oblíbenější samosběr a není výjimkou, když se ho v jeden den zúčastní více než pět tisíc zájemců.

„Když jsme v roce 2015 začínali s malou prodejničkou a samosběrem, kam zákazníci jezdili přes pole, bylo nám jasné, že to není dlouhodobě udržitelné řešení,“ vzpomíná Milan Hanč na dobu poměrně nedávnou, od níž byl už jen krůček k myšlence a následné realizaci velkého parkoviště a zejména farmářského centra, které se rozprostírá na ploše 1000 m2, celý areál pak zaujímá rozlohu šest tisíc m2.

Zážitkový areál pro všechny generace

„Jde vlastně o zážitkový areál pro všechny generace, kterým chceme návštěvníkům přiblížit život na venkově, na rodinné farmě a zároveň poskytnout kompletní servis v podobě nákupu potravin a zahradnických potřeb, pohodového posezení při dobrém občerstvení a relaxu v odpočinkové zóně, kterou si oblíbily hlavně maminky s dětmi,“ seznamuje s koncepcí farmářského centra manželka Milana Hanče Dagmar a dodává: „Moc rádi pořádáme pro veřejnost tematické akce, kterými přibližujeme tradice vztahující se k určitému období nebo dobu zrání konkrétní plodiny. Měli jsme např. Slavnosti vraňanské zmrzliny, Ochutnejte Vraňany aneb slavnosti chutí, Slunečnicové slavnosti, Plody podzimu, Slavnosti dýní, ale také adventní či velikonoční akce. Pořádáme rovněž exkurze a programy pro školy a školky, což považujeme za obzvláště důležité – vzbudit zájem u mladé generace.“   

Vše na stůl i do zahrady

Ve velkorysé farmářské prodejně v podobě krásné, vzdušné dřevostavby si mohou návštěvníci pořídit kompletní nákup. Najdete zde jak produkty z místní farmy – jahody, zeleninu a spoustu chutných výrobků z nich – marmelády, kompoty, sirupy, mošty, tak i produkty z farem ostatních kolegů sedláků a regionálních výrobců. Speciality z místní produkce jako různé zeleninové pomazánky, saláty, polévky, domácí limonády, výtečné jahodové zákusky, palačinky a zmrzlinu si můžete vychutnat v útulném bistru hned vedle prodejny. A aby byl výčet nabídky farmářského centra kompletní, nesmíme zapomenout na prakticky celý zahradnický sortiment, jako jsou sazenice jahod, zeleniny a květin, zahradnické náčiní, hnojiva„Chceme, aby u nás každý zákazník našel vše, co potřebuje na stůl i do zahrady,“ usmívá se Dagmar Hančová.

Činí se celá rodina

Do podnikání na farmě je zapojena celá rodina. Milan Hanč má na starosti vedení celé firmy, ostatní členové ho označují v tom nejlepším slova smyslu za vizionáře, který udává směr, jakým se bude farma ubírat. Jako vystudovaný ovocnář se věnuje i technologii pěstování jahod. Jeho žena Dagmar se zabývá marketingem, personalistikou a řízením obchodu. Bratr Milana Hanče Radek se stará o mechanizaci a věnuje se polním pracím, jeho žena Kristýna je plně zaměstnaná administrativou a účetnictvím. Nejstarší syn Milana Hanče je do provozu farmy již plně zapojen, mladší děti Veronika a Milan, kteří teprve studují, ale rovněž zdatně pomáhají, stejně jako děti jeho bratra Radka – Eliška pomáhá v gastronomii a pro Jakuba je traktor jeho druhý domov. „Tohle všechno už samozřejmě nelze zvládnout pouze s rodinou, takže máme 25 stálých zaměstnanců a dalších 25 sjednáváme přes agenturu,“ informuje Dagmar Hančová.

Za zájmy rodinných hospodářství

Hančovi jsou poměrně čerstvými členy Asociace soukromého zemědělství„O existenci této stavovské organizace jsme věděli již nějakou dobu, ale až nedávno jsme pocítili opravdu naléhavou potřebu ji podpořit. Intenzivně jsme vnímali, jak již delší dobu před volbami soustavně oslovovala politiky, co dokázala při vyjednávání o aplikaci Společné zemědělské politiky u nás, a jak dlouhodobě důstojně zastává zájmy rodinných hospodářství. A my jsme rodinná farma, společně s bratrem máme pět potomků, kteří se již do práce na ní zapojují. No a podobně jako ostatní členové ASZ máme rádi svou práci a jako oni z ní zažíváme velké uspokojení,“ vyznává se Milan Hanč.

Příběh zdaleka nekončí

Příběh Farmy Vraňany Hanč zdaleka nekončí. „Vnímáme, že se náš zákazník těší, co tu při další návštěvě bude nového, čím ho překvapíme,“ říká Damar Hančová. Ano, plány jsou. Jedním z nich je vybudování penzionu, neboť možnost ubytování by mohla všechny faremní aktivity šikovně doplnit, navíc je v okolí hodně zajímavého k vidění.

Ještě před sedmi lety, s malou prodejničkou a začínajícím samosběrem, Hančovi netušili, co vše se jim během poměrně krátké doby podaří vybudovat a jaký věhlas a návštěvnost si jejich farma získá. Jsou důkazem, že to zkrátka jde. Stálo je to ohromné úsilí a přesto, možná spíše proto, zůstali skromní a pokorní. A to je něco, na čem se dá stavět i do budoucna.

Autor: Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR, zdroj: https://www.asz.cz/clanek/10211/stribro-ve-farme-roku-2022-farma-vranany-hanc/