Povinnost dodržovat stanovené limity škodlivých plynů a látek vypouštěných do ovzduší by se nově měla vztahovat nejen na průmyslové podniky či chovatele prasat, ale i na velkochov hovězího dobytka. Shodli se na tom dnes ministři životního prostředí zemí Evropské unie, kteří dojednali společný přístup k novele směrnice o průmyslových emisích. V Česku se pravidla nově dotknou několika set chovatelů.

Podniky zahrnuté do směrnice mají také kromě samotných limitů závazně respektovat například pravidla pro energetickou účinnost či nakládání s vodou. Norma počítá také s možností limity dočasně uvolnit v krizových situacích. Unijní země se na její konečné podobě nyní musejí shodnout s Evropským parlamentem.

EU rozšiřuje pravidla přijatá v roce 2010 tak, aby je muselo respektovat více podniků znečišťujících svou činností životní prostředí. Zásadní část firem, které musejí dodržovat limity stanovené směrnicí, tvoří energetické a další velké průmyslové podniky. Podle dnes schválené pozice členských zemí by se měla vztahovat i na další společnosti, včetně velkochovů dobytka.

„Jde o vyvážený kompromis mezi ochranou životního prostředí, zapojením veřejnosti a dopady na průmysl, zaměstnanost a zemědělství,“ komentoval normu nový český ministr životního prostředí Petr Hladík, který v Bruselu absolvoval své první jednání s unijními kolegy. „Z pohledu České republiky je to naprosto akceptovatelné, především z hlediska emisí čpavku,“ dodal k zahrnutí chovatelů skotu. Těch by do působnosti nových pravidel mělo v Česku spadat mezi dvěma a třemi stovkami.

Evropská komise původně navrhovala i zahrnutí menších chovů od hranice 150 dospělých krav. To podle představ Bruselu mělo obsáhnout 60 procent čpavku a 43 procent metanu, jimiž evropští chovatelé znečišťují ovzduší a vodu.

Některé země včetně Polska, Německa či Itálie však hovořily o zbytečné zátěži pro farmáře a prosazovaly vyškrtnutí menších chovatelů. Státy se nakonec shodly na prahu 350 chovaných krav, což severské země nebo Nizozemsko kritizovaly jako málo ambiciózní přístup ke snižování emisí. Výjimku navíc mají mít venkovní chovy.

V současnosti se v Česku povinnost kontrolovat hladiny vypouštěných škodlivých látek týká přibližně 1500 průmyslových a zemědělských podniků, z toho téměř třetinu tvoří chovatelé prasat. Po zavedení novely má celkový počet stoupnout na téměř dvě tisícovky.

Státy by měly letos vyjednávat o definitivním znění směrnice s europoslanci. Ti se na své pozici pro jednání zatím neshodli, z jejich řad však zněly hlasy o zahrnutí farem od počtu 300 chovaných krav.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com