Farmářské trhy, prohlídky farem, ochutnávky kvalitních místních produktů a specialit, různé doprovodné programy, spousta her a soutěží pro děti a k tomu hromada zábavy, dobré nálady a mnohem více… To je projekt Poznej svého farmáře

Projekt je určen pro malé a střední prvovýrobce potravin (farmáře). Cílem projektu je podpora spotřeby kvalitních potravin a malých prvovýrobců po celé ČR prostřednictvím jednodenních zábavně poznávacích akcí.

 

Jak vypadá průběh akce?

  • Moderovaný doprovodný program

  • farmářský trh

  • bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi

Akce jsou připraveny s ohledem na prostorové a kapacitní možnosti farem se snahou zajistit co nejvyšší návštěvnický komfort při co nejmenším narušení provozu farem. Přípravu celé akce zajistí v pátek produkční tým projektu (stavba stanů, farmářských stánků a dětských stanovišť). Akce je realizovaná vždy v sobotu od 10.00 do 15.00 v domluveném termínu.

Celá akce je pro hostitelskou farmu zdarma. Veškerá produkce a propagace je hrazena z prostředků projektu a je v režii organizátora projektu. Farma se finančně na akci nijak nepodílí.

Výběr hostujících farem proběhne v období březen – duben 2019 a na vybraných farmách pak proběhne realizace projektu od května do září 2019.

 

Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2019

 

Přihlásit se můžete ZDE