Spotřeba veterinárních antibiotik v ČR loni meziročně klesla o 11 procent na 50 mg/PCU, což je evropské měřítko hodnot na populaci, do kterých se například započítávají hmotnosti zvířat v době léčení. Spotřeba dlouhodobě klesá a Česko je v současnosti pod průměrem spotřeby v EU, která je na hodnotě 84,4 50 mg/PCU. V tiskové zprávě o tom informovala Státní veterinární správa (SVS), která v rámci monitoringu reziduí antibiotik loni odhalila překročení limitu u tří vzorků z 1810. Letos ze 1751 vzorků byl limit překročen ve dvou případech.

Veterinární zpráva však dnes upozornila na to, že spotřeba antibiotik klesá dlouhodobě. Mezi lety 2008 až 2018 se snížila o polovinu a klesala dále i v následujících letech. Nevhodné nebo nadměrné užívání antibiotik může vést k větší odolnosti bakterií, což je nebezpečné jak pro zvířata, tak pro lidi, přičemž potenciální riziko představují také případné zbytky antibiotik v živočišných produktech a životním prostředí, uvedla SVS.

Veterináři monitorují cizorodé látky u všech potravin živočišného původu u užívání antibiotik v chovech. Cílem je směřovat k tomu, aby se tato léčiva používala odpovědně a pouze v odůvodněných případech. U velkých hospodářských zvířat odebírají z každého vyšetřovaného kusu vzorky svalů, jater a ledvin. Svalovina a játra se vyšetřují také u králíků a drůbeže a kontrolují se také vzorky ryb, mléka, vajec nebo medu.

Stovky vzorků ročně také veterinární správa kontroluje při podezření na nedodržení ochranné lhůty nebo pokud má informaci o předchozí léčbě zvířat. Vzorky se odebírají také při kontrolách zásilek ze zahraničí.

Podle SVS lze situaci v Česku hodnotit jako příznivou. Upozornila také na to, že v EU je od roku 2006 zakázáno používat antibiotika jako stimulátory růstu a produkce.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com