Spotřeba přípravků na ochranu rostlin loni podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) meziročně klesla o čtyři procent na zhruba 11 milionů kilogramů. V posledních letech se spotřeba stále snižuje, předloni pokles činil 1,7 procenta. Propad ve spotřebě účinných látek je patrný téměř u všech skupin přípravků na ochranu rostlin, výjimku tvoří moluskocidy určené na hubení měkkýšů a rodenticidy používané proti hlodavcům. Vyplývá to z dat ÚKZÚZ a Českého statistického úřadu, která má ČTK k dispozici.

Za posledních deset let se spotřeba účinných látek podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) snížila o 32 procent. V porovnání se zeměmi Evropské unie patří podle ÚKZÚZ i tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin k nízkým.

Vyšší spotřebu přípravků na hubení měkkýšů způsobilo podle ÚKZÚZ deštivější počasí, kdy za loňský rok v České republice napršelo 766 milimetrů srážek, tedy nejvíce za uplynulých deset let. Loni se také na polích dále zvyšoval počet hrabošů polních. Stoupla tak i spotřeba přípravků v kategorii rodenticidů, a to o zhruba 351.000 kilogramů. ÚKZÚZ zároveň ale upozornil, že rodenticidy se na celkové spotřebě podílely jen asi 5,4 procenta.

Počasí v loňském roce ovlivnilo i spotřebu v kategorii fungicidů užívaných k hubení hub a herbicidů k likvidaci plevelů. „Průběh jara 2020 byl suchý a nepřispíval k rozvoji houbových patogenů obecně všech plodin, s čímž byla následně spojená i nižší úroveň fungicidní ochrany,“ uvedl ústav. Snížená spotřeba herbicidů byla způsobená účinnou ochranou provedenou na podzim 2019, kdy na jaře loňského roku nebylo třeba rostliny ošetřovat.

V případě přípravků určených k hubení hmyzu, tedy insekticidů, spotřeba podle ÚKZÚZ klesla hlavně kvůli loňskému zákazu účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl, jedné z nejvíce používaných skupin v ochraně proti hmyzím škůdcům řepky a proti virovým přenašečům v porostech obilnin.

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v letech 2019 a 2020:

Kategorie 2020 2019
v kg v kg
Zoocidy, mořidla 1.015,404 1.023,723
Herbicidy a desikanty 4.623,394 5.078,194
Fungicidy, mořidla 3.627,250 3.850,985
Regulátory růstu 912.595 1.059,740
Rodenticidy 553.528 202.485
Ostatní (např. repelenty, minerální oleje) 314.427 332751
Celkem 11,046.598 11,547.878

Zdroj: ÚKZÚZ

foto: pixabay.com