Zatímco v roce 1990 průměrný obyvatel planety spotřeboval 33 kg masa, v dnešní době je to třetinu více. Celosvětově se spotřeba masa zvýšila pětinásobně. Nejvíce se spotřebuje vepřového a drůbežího masa a to kolem 15 kg ročně a hovězího 9 kg ročně. Za celosvětovým nárůstem spotřeby masa stojí obyvatelé zemí, u  kterých je ekonomika na vzestupu. V Číně a Japonsku se spotřeba masa zvýšila za posledních 30 let z 5 na 54 kg na osobu/rok. Podobně se spotřeba zvýšila i v Brazílii, kde stoupla spotřeba z 28 na 79 kg. U vepřového masa je celosvětový nárůst spotřeby o 23%, ale u hovězího došlo k poklesu o cca 10%. Téměř polovina celosvětové produkce vepřového masa pochází z Číny. Spojené státy zase dominují v produkci hovězího a drůbežího masa.

Spotřeba masa v ČR

Z následujícího grafu je patrné, že celková spotřeba masa byla v roce 2017 totožná s rokem 2016 a byla 80,3 kg na obyvatele. Spotřeba vepřového a hovězího masa zaznamenala mírný pokles, a to u vepřového o 0,5 kg a hovězího o 0,1 kg. Co naopak stoupá je spotřeba masa drůbežího, a to na celých 27,3 kg na obyvatele, což je nejen o 1,6% více než v roce 2016, ale je to i nejvyšší spotřeba za období sledování tohoto statického údaje.

Graf č.1: Vývoj spotřeby masa 2010-2016

spotreba-masa-2019

 

Pokud se podíváme trochu do historie (tab. 1), v roce 1936 dominovalo ve spotřebě hovězí maso společně s vepřovým a celkem se spotřebovalo na osobu 38,1 kg masa. O třicet let později již byla spotřeba masa téměř dvojnásobná a stejně tak i spotřeba vepřového a hovězího, které stále v jídelníčku dominovaly. Tento trend vydržel až do devadesátých let, kdy toto období bylo rekordní hned v několika ukazatelích – spotřeba masa na obyvatele dosahovala hodnoty 96,5 kg – z toho 28 kg připadlo na hovězí a celých 50 kg na vepřové. Drůbežího masa se v té době spotřebovalo o polovinu méně než v roce 2017, a to 13,6 kg. O deset let později již klesla spotřeba hovězího o více než polovinu na 12,3kg a téměř dvojnásobně vzrostla spotřeba drůbežího masa.

 

Tab. č.1: Spotřeba masa v ČR v období 1936-2015

1936 1970 1980 1990 2000 2010 2015
celkem 38,1 77,3 90,3 96,5 79,4 79,1 79,3
hovězí 15,2 26,2 29,2 28 12,3 9,4 8,1
telecí 3,1 2,1 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1
vepřové 14,6 36,5 44,9 50 40,9 41,6 42,9
drůbež 2,2 7,7 11,6 13,6 22,3 24,5 26
skopové, kozí 0,7 0,5 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4
králíci 3,8 3,2 3,4 3 2,2 0,8

 

 

Marcela Otrubová