Zatímco v roce 1990 průměrný obyvatel planety spotřeboval 33 kg masa, v dnešní době je to třetinu více. Celosvětově se spotřeba masa zvýšila pětinásobně. Nejvíce se spotřebuje vepřového a drůbežího masa a to kolem 15 kg ročně a hovězího 9 kg ročně. Za celosvětovým nárůstem spotřeby masa stojí obyvatelé zemí, u  kterých je ekonomika na vzestupu. V Číně a Japonsku se spotřeba masa zvýšila za posledních 30 let z 5 na 54 kg na osobu/rok. Podobně se spotřeba zvýšila i v Brazílii, kde stoupla spotřeba z 28 na 79 kg. U vepřového masa je celosvětový nárůst spotřeby o 23%, ale u hovězího došlo k poklesu o cca 10%. Téměř polovina celosvětové produkce vepřového masa pochází z Číny. Spojené státy zase dominují v produkci hovězího a drůbežího masa.

Spotřeba masa v ČR

Z následujícího grafu je patrné, že celková spotřeba masa byla v roce 2017 totožná s rokem 2016 a byla 80,3 kg na obyvatele. Spotřeba vepřového a hovězího masa zaznamenala mírný pokles, a to u vepřového o 0,5 kg a hovězího o 0,1 kg. Co naopak stoupá je spotřeba masa drůbežího, a to na celých 27,3 kg na obyvatele, což je nejen o 1,6% více než v roce 2016, ale je to i nejvyšší spotřeba za období sledování tohoto statického údaje.

Graf č.1: Vývoj spotřeby masa 2010-2016

spotreba-masa-2019

 

Pokud se podíváme trochu do historie (tab. 1), v roce 1936 dominovalo ve spotřebě hovězí maso společně s vepřovým a celkem se spotřebovalo na osobu 38,1 kg masa. O třicet let později již byla spotřeba masa téměř dvojnásobná a stejně tak i spotřeba vepřového a hovězího, které stále v jídelníčku dominovaly. Tento trend vydržel až do devadesátých let, kdy toto období bylo rekordní hned v několika ukazatelích – spotřeba masa na obyvatele dosahovala hodnoty 96,5 kg – z toho 28 kg připadlo na hovězí a celých 50 kg na vepřové. Drůbežího masa se v té době spotřebovalo o polovinu méně než v roce 2017, a to 13,6 kg. O deset let později již klesla spotřeba hovězího o více než polovinu na 12,3kg a téměř dvojnásobně vzrostla spotřeba drůbežího masa.

 

Tab. č.1: Spotřeba masa v ČR v období 1936-2015

1936197019801990200020102015
celkem38,177,390,396,579,479,179,3
hovězí15,226,229,22812,39,48,1
telecí3,12,10,80,40,20,10,1
vepřové14,636,544,95040,941,642,9
drůbež2,27,711,613,622,324,526
skopové, kozí0,70,50,30,60,30,40,4
králíci3,83,23,432,20,8

 

 

Marcela Otrubová