Své o tom vědí na největší slovenské farmě Majcichov, a.s. orientované na produkci mléka, která se nachází v okrese Trnava, nedaleko od Bratislavy. V této oblasti farma hospodaří na 5300 ha, kde vyrábějí především krmivo pro 5300 ks skotu. Osevní plán se orientuje z velké části na kukuřici na zrno a kukuřici na siláž, ječmen, pšenici a tritikale. Tritikale se pěstuje jednak jako zrnina, ale i jako objemné krmivo a na 250 ha se pěstují trávy rovněž na senáž. Celkem je na farmě zaměstnáno 170 lidí a 90 z nich v živočišné výrobě. Farma Majcichov dlouhá léta spolupracovala se společnostní MCDonald, které dodávali polotovary na výrobu shaků a zmrzlin pro český a slovenský trh. Vlivem změn nákladové politiky a tlakem na snížení cen byla tato spolupráce k 1.1 letošního roku ukončena. Nyní se vyprodukované mléko dodává do dvou slovenských a jedné české mlékárny.

Ze 450 na 3200 dojnic

Historie farmy Majcichov začala v únoru 2006, kdy původní objekt koupili dánští majitelé. Na začátku bylo holštýnské stádo o velikosti kolem 450 zvířat, ale jejich počet se velmi rychle zvyšoval. Stádo se rozšiřovalo nákupem malých stád především vysokobřezích jalovic z Maďarska, Slovenska, Čech nebo Francie.  V roce 2008 se otevřelo nové velké středisko v obci Vlčkovce a od roku 2012 mají na farmě uzavřený obrat stáda. O bližší představení farmy jsme poprosili hlavního zootechnika Ing. Mariána Tkáče.

Hlavní zootechnik Ing. Marián Tkáč působí na farmě téměř od počátku.

Špičkové dojnice se špičkovou péčí

Základní stádo tvoří 3200 kusů holštýnských dojnic ustájených celkem na třech střediscích. Zdejší dojnice dosahují užitkovosti 11850kg mléka s tučností 3,7% a obsahem bílkovin 3,25% a denní produkcí 100 000kg mléka. Na hlavní farmě, která se nachází ve Vlčkovcích se somatika pohybuje kolem 130 tis. a je zde ustájeno  2200ks dojnic. Dojení zde probíhá třikrát denně na kruhové dojírně od firmy Boumatic, která má 72 míst. Na farmě v Majcichově  jsou soustředěny zasušené krávy a po otelení se tu část krav dojí na dojírně side by side 2×12. Poslední farma je hlavním střediskem pro jalovice s dojírnou o kapacitě 400kusů – zde se jalovice inseminují a následně se zde telí. Poté se některé přesouvají na farmu ve Vlčkovcích a některé zůstávají a dojí se přímo zde. Brakace ve stádě dosahuje úrovně 35% a nejčastějším důsledkem vyřazení jsou problémy s reprodukcí a mastitidy.

Průchodnost dojírny je 420 krav za hodinu.

Ranní dojení trvá od 6 do 12.10 hod. s dvěma krátkými přestávkami.

V hlavní roli genomika

Na základě výsledků genomiky se nejlepší jalovice připouští nejlepšími holštýnskými býky a u všech jalovic se využívá sexované sperma. Ty, které nejsou geneticky potřebné pro další obnovu stáda se následně vyřazují. V produkčním stádě se holštýnskými býky připouští jen 45% geneticky nejkvalitnějších dojnic a zbylých 55% se připouští býky plemene belgické modré. To jsou krávy, od kterých už geneticky není žádoucí žádné potomstvo, ale jsou důležité pro mléčnou produkci stáda. Býčci i jalovičky od těchto krav se následně prodávají na výkrm.

„Když si tvoříte budoucí generaci z relativně geneticky „slabých“ krav, tak ten posun tam je také, ale je pomalejší. Ale když se soustředíte na jalovice a nejlepší krávy ze stáda, tak je genetický posun o dost rychlejší“, dodává Tkáč.

Všechna telata jsou krmena sušeným mlékem, od krmení „odpadního“ mléka se na farmě před časem ustoupilo.

Vodní matrace snížily otlaky končetin

Ve stájích byly postýlky, které už volaly po rekonstrukci a aby v Majcichově nesáhli vedle, nechali volbu na kravách. Na původních matracích dojnice velmi trpěly na otlaky končetin. Do staré stáje proto naistalovali 4 typy různých matrací po 40-ti kusech – 2 typy gumových matrací  a 2 typy vodních matrací a pozorovali na kterých matracích dojnice tráví nejvíce času.

Krávy si sami vybrali, kde chtějí ležet.

Díky preferenci dojnic byly nakonec na farmu instalovány vodní matrace Aquastar pro 2000 dojnic. Matrace se každý druhý den nastelou pilinami a každé ráno se matrace vápní, což má na starosti jeden pracovník na ranní směně.

“ Udržitelnost čistoty je na vysoké úrovni, a to má velmi pozitivní vliv na somatiku. Na 3200 krav se objeví 12-14 nových zánětů týdně “, pochvaluje si Marián Tkáč.

Dojnice pod dohledem

Aktivita dojnic je sledována pomocí SCR programu, který pomocí krčních senzorů sleduje především nástup říje a úroveň přežvykování. Díky tomuto programu už na farmě pomalu ustupují od synchronizace říje, která se prováděla u celého stáda. Od listopadu minulého roku se ze synchronizace říje vyřadily krávy na první laktaci a rádi by jich takto převedly co nejvíce. „Při výrobě mléka je reprodukce velmi choulostivá věc,“ dodává Tkáč

Vlastní paznehtář i veterinář

O celou farmu se stará celkem 15 zootechniků, 3 veterináři, z toho jeden zaměstnaný přímo na farmě a 1 paznehtář, který má na starost nemocné kusy. Běžná funkční úprava paznehtů probíhá jedenkrát týdně, většinou přes víkend na odpolední směně a provádějí ji externí paznehtáři. Funkční úprava se během laktace provádí celkem třikrát – 60.den po otelení, 120. den od první úpravy  a před zasušením. K zavedené péči o paznehty patří pravidelné koupání v průchozích vanách 3x týdně.

Rozdílná krmná dávka pro každou skupinu dojnic

Dojnice jsou krmeny celkem čtyřmi druhy krmných dávek – suchostojné krávy, příprava na porod, rozdoj a produkční krmná dávka, která je zakládána jedenkrát denně krmným vozem Fahrezin a během dne se průběžně přihrnuje. V produkci objemných krmiv je farma soběstačná, nakupuje se jen seno a koncentráty jako je sója a řepka.

Při výrobě objemných krmiv dlouhé roky dominovala produkce kukuřičné siláže a menší množství bílkovinných senáží. Před dvěma lety začali vyrábět senáž z tritikale k zajištění dostatečného množství bílkovinných krmiv. „Při krmné dávce postavené na kukuřici se čas od času zvýšil výskyt problémů s bachorem. „Stabilita stravitelné vlákniny byla na tenkém ledě a občas se to překlopilo do těch horších stavů“, doplňuje Tkáč

Kromě rekonstrukce lehacích boxů se na farmě v posledních čtyřech letech instalovala nová ventilace společně s rosením nad krmným stolem. Každá skupina má k dispozici 2 kartáče a do budoucna by chtěli jejich množství navýšit na 3 až 4. V Majcichově je o dojnice pečlivě postaráno do posledního detailu.

Text a foto: redakce