Soutěž Mléčná farma roku oceňuje chovatele za kvalitu chovu dojeného skotu. Cílem této soutěže je postavit hodnocení farmy na komplexních ukazatelích z údajů Kontroly užitkovosti, které zahrnují zdraví mléčné žlázy, produkci a reprodukci dojených krav.

Výsledky – kategorie ČESTR (88 farem)

Název společnosti / Farma Celkem bodů MD PSB LS do 4,0 T+B Lak.den Nádoj Poř.lak
Zemědělská a.s. Horní Bradlo
Mléčná farma Javorné
107 369 134 91 2,59 157,59 34,96 2,68
ZD Libín
ZD Libín
93 375 206 85 2,44 150,09 31,73 2,51
Podorlicko a.s. Mistrovice
Verměřovice
93 375 181 87 2,42 159,78 32,03 2,42
ZEOS LOMNICE a.s.
VKK Rváčov
88 369 163 88 2,19 154,77 28,12 2,78
PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.
Řečice
87 365 180 88 2,19 161,06 29,32 2,53

Výsledky – kategorie HOLŠTÝN (97 farem)

Název společnosti / Farma Celkem bodů MD PSB LS do 4,0 T+B Lak.den Nádoj Poř.lak
Úněšovský statek, a.s.
Pernarec
105 371 169 89 2,93 165,88 41,88 2,52
ZD Růžový palouček
Újezdec
99 376 194 87 2,96 161,82 41,18 2,58
AGRAS Bohdalov, a.s.
Bohdalov
97 395 153 90 2,95 168,12 41,26 2,51
Zemědělské obchodní družstvo Mrákov
Tlumačov
97 379 201 87 2,92 155,87 40,57 2,45
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
Nová Ves
95 364 115 94 2,70 179,42 36,84 2,35

Skokan roku

Titul skokan roku v rámci soutěže Mléčná farma roku byl v letošním roce udělován již potřetí a cílem bylo ocenit tu farmu, která se v posledním roce meziročně zlepšila nejvíce. Podmínkou bylo přihlášení farmy do soutěže Mléčná farma ve dvou posledních ročnících, což splnilo 109 farem. Posuzována byla u jednotlivých podniků procentní změna u všech šesti hodnocených ukazatelů. Následně u každého parametru bylo mezi podniky stanoveno pořadí podle toho, jak velká byla meziroční procentní změna. U nejvyššího procentního zlepšení získal podnik za každý jednotlivý ukazatel největší možný počet bodů, tj. 109. Vítězem se stala ta farma, která měla součtem za všech šest ukazatelů bodů nejvíce.

Letošním skokanem roku se stalo Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov-Ruda, farma Jabloňov soutěžící v kategorii Čestr, které dosáhla 563 bodů. Mezi ročníky 2022 a 2021 se u společnosti snížil průměrný počet somatických buněk z 303 na 281 tis./ml. a tím se zlepšilo (zvýšilo) i lineární skóre somatických buněk z 78 na 81. Farmě se též zvýšil obsah tuku  a bílkovin v mléce z 1,78 na 1,87 kg, zkrátil se laktační den (z 204 na 190 dní) a průměrný nádoj se zvýšil z 23,35 na 24,75 kg.

 
  Mezidobí Somatické buňky Lineární skóre T+B Laktační dny Nádoj
2021 400 303 78 1,78 204,09 23,35
2022 383 281 81 1,87 189,86 24,75
Rozdíl -4,25 -7,26 3,85 5,06 -6,97 6,00

Záznam vyhlášení je dostupný na tomto odkaze: https://tvzemedelec.cz/videa/mlecna-farma-roku-on-line/

zdroj: https://www.mlecnafarmaroku.cz/vysledky

foto: redakce