Na veletrhu TECHAGRO jednalo 150 delegátů XXVI. sněmu Agrární komory ČR, kteří v závěrečném usnesení požádali obě komory Parlamentu ČR, aby přijaly zákon o prodeji a pronájmu zemědělské půdy. Zároveň se obrátili na vládu a jednotlivé ministry s konkrétními požadavky na řešení problémů sektoru, mj. žádají zástřelné u divokých prasat na celém území státu a umožnění regulace přemnožených chráněných živočichů.

„Stav českého zemědělství z hlediska výsledků a užitkovosti je velmi dobrý, řadíme se mezi nejlepší státy v Evropě, ale ze zemědělství nám tady zůstalo jen málo. Myslíme si, že když něco umíme, tak není důvod nedělat to v takovém rozsahu, abychom zajistili soběstačnost naší země,“ zhodnotil situaci v sektoru prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.

Jak dále upřesnil, soběstačné u nás není s výjimkou produkce hovězího masa žádné odvětví.

U vepřového masa jsme soběstační z 38 %, v mléce dosahujeme soběstačnosti 85 % a ve vejcích a drůbežím mase od 57 do 62 % podle období.

„Vyřešit to můžeme přiblížením našich národních dotací státům staré patnáctky EU. Nákladově umíme vyrobit potraviny levněji než tyto země, ale ony mohou svými silnými národními rozpočty podstatně více podpořit zemědělce,“ řekl po sněmu prezident Agrární komory. Připomněl, že výsledkem je několikanásobně vyšší zemědělská produkce ve starých členských zemích EU, například Německo produkuje na 100 hektarů pětkrát tolik vepřového masa a dva a půl krát tolik mléka co Česko, Nizozemí dokonce jedenáctkrát tolik mléka.

Kvalitní česká produkce, které je i tak málo, se navíc vyváží, protože obchodníci požadují dodávky za podnákladové ceny. Základní výzva XXVI. sněmu AK ČR se proto týkala nesoběstačnosti potravinami a podpory konkurenceschopnosti českého zemědělství. Dlouhodobý nedostatek pracovníků by stát podle Zdeňka Jandejska měl řešit tak, že umožní pracovat v českém zemědělství vyššímu počtu cizinců, a podpory by měly být cíleny na skutečné zemědělce, kteří se zemědělstvím živí. Situaci ovšem komplikují nejasnosti kolem nové vlády.

„Zásadní je, aby vláda vznikla co nejrychleji a začali jsme s ní řešit základní zákony. Potřebujeme zákon o zemědělství, který určí, kdo vlastně je zemědělec, aby se nerozhazovaly peníze. Dnes o dotace žádá 30 tisíc podniků a podnikatelů,“ vysvětlil Zdeněk Jandejsek.

Sněm AK ČR se zabýval také situací v lesnictví a vyzval vládu, aby se intenzivně zabývala řešením kůrovcové kalamity. Ministr životního prostředí by podle usnesení měl umožnit regulaci chráněných živočichů jako krkavec, vydra, bobr nebo kormorán velký. Jejich početnost totiž vede k nevyváženosti biodiverzity v krajině a způsobuje škody v hospodaření zemědělců a rybářů. Ministr zemědělství byl sněmem vyzván, aby s ohledem na nebezpečné šíření afrického moru vyhlásil zástřelné u divokých prasat na celém území České republiky.

Dotazy padaly také na finanční dořešení loňského sucha a ministr Jiří Milek přinesl zemědělcům dobrou zprávu. „Dvě miliardy korun na odškodné za loňské sucho jsou zajištěny, miliarda půjde na tržní plodiny a miliarda na krmné plodiny. Žádosti se budou přijímat v červnu a výplata kompenzací by měla proběhnout do konce letošního roku,“ prohlásil.


Agropress.cz naleznete v pavilonu G2! 

Od jara 2018 jsme oficiální mediální partnerem TechAgra.


Převzato z webových stránek: Veletrhy Brno – dostupné z <https://www.bvv.cz/techagro/aktuality/snem-agrarni-komory-apeloval-na-vladu-i-poslance/>