Díky příznivému počasí v průběhu minulého týdne (31. týden) se žně v ČR významně posunuly ke své první polovině, neboť je celkem posekáno 477,2 tis. ha obilovin, tedy 38,2 % ploch určených ke sklizni. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin o 297,3 tis. ha (tj. o 23,8 %). Přesto je v meziročním porovnání letošní sklizeň stále významně pomalejší. Loni se sklizeň ječmene ozimého a řepky blížila ke svému závěru, neboť v této době bylo sklizeno 98,9 % sklizňových ploch ozimého ječmene a 88,2 % sklizňových ploch řepky.

Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především pak sklizeň ozimé pšenice, kde je sklizeno 39,2 % sklizňových ploch a sklizeň jarního ječmene s 25,6 % sklizňových ploch. U ostatních druhů obilovin je sklizeň stále na začátku a pohybuje se od 1,2 % do 9 % sklizňových ploch u ovsa a pšenice jarní. Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně vzrostl a je na výnosové hladině ve výši 6,09 t/ha. Oproti roku 2019 je tento výnos vyšší o 0,50 t/ha, ale také než výnos, který byl zjištěn v roce 2018 (5,31 t/ha) o 0,78 t/ha. Největší zpoždění ve sklizni základních obilovin má tradičně kraj Karlovarský s 5,6 %, následovaný Moravskoslezským krajem s 15,8 % sklizených ploch obilovin. Nejpokročilejší žně jsou v Ústeckém kraji 63 %, Jihomoravském kraji 56,8 %, Zlínském kraji 51,1 % a Středočeském kraji 45,5 %. V ostatních regionech ČR jsou žně na úrovni od 21,1 % do 37,7 % ploch určených ke sklizni.

Největší procento sklizených ploch řepky je ve Zlínském kraji 93,7 %, dále v Olomouckém a Jihomoravském kraji 85 %, v kraji Středočeském 83,2 % a v Ústeckém kraji 81,8 %. Opačná situace je v kraji Karlovarském 20,9 % a kraji Vysočina 36 %. Celkový průměrný výnos řepky se k dnešnímu dni pohybuje na úrovni 3,37 t/ha a je v porovnání s rokem 2019 vyšší o 0,32 t/ha (v roce 2019 – 3,05 t/ha).

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je ukončena v kraji Plzeňském a kraji Vysočina, kde je sklizeno 100 % sklizňových ploch. V ostatních krajích je sklizeň těsně před koncem a nejvíce zbývá sklidit ploch v Moravskoslezském a Karlovarském kraji (41,9 % a 31,3 %. Celkem je sklizeno 684,0 tis. tun a průměrný výnos činí 6,22 t/ha, což je vyšší o 0,33 t/ha než v roce předcházejícím. Sklizeň pšenice ozimé letos dosahuje 39,2 % ploch oproti 66,3 % ploch sklizených v loňském roce. Výnos pšenice je zatím vyšší o 0,51 t/ha než v roce 2019, průměrně 6,19 t/ha. Dosavadní celková produkce obilovin dosahuje výše 2 906,0 tis. tun a průměrný výnos základních obilovin je ve výši 6,09 t/ha.

Pro srovnání, v roce 2019 bylo k 5. 8. 2019 sklizeno v ČR celkem 814,8 tis. ha (64,1 %) obilovin s produkcí 4 558,5 tis. tun a průměrným výnosem 5,59 t/ha a sklizňové práce pomalu vstupovaly do své poslední čtvrtiny. Sklizeň u řepky ozimé v roce 2019 se blížila ke svému závěru, neboť bylo sklizeno 88,2 % plochy (335,1 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,05 t/ha. Data z letošní sklizně vypovídají o sklizených „pouhých“ 68,7 % ploch při výnosu 3,37 t/ha.

zdroj: MZe

foto: redakce