I přes nepřízeň počasí druhého prázdninového týdne je letos průběh sklizňových prací výrazně rychlejší než rok minulý. V současné době je sklizeno 25,42% obilovin a 51,46% řepky oproti minulému roku, kdy bylo touto dobou sklizeno jen kolem 5% ploch řepky a 10% ploch obilovin.

Předminulý týden byl věnován především sklizni ozimého ječmene, kterého už je sklizeno kolem 90% a ozimé pšenice je sklizeno 26,43%. Sklizeň ostatních obilovin je teprve v počátcích. Celkově je již v ČR sklizeno zhruba 318 ha ploch obilovin s celkovou produkcí 1633,1 tis. tun. Sklizeň nepostupuje ve všech krajích stejně a jsou mezi nimi značné rozdíly. Většinu obilovin a řepky již je sklizeno v Jihomoravském kraji (96% ječmen ozimý, 63% pšenice ozimá, 88% řepka). Nejpomaleji probíhá sklizeň v Karlovarském kraji kde je prozatím sklizeno jen 17,34% ploch ozimého ječmene.

Aktuální průměrný výnos obilovin je kolem 5,14 t/ha.

Při porovnání s minulým rokem je letošní výnos vyšší, loňská hodnota činila 4,82 t/ha. Dle předběžných odhadů je pravděpodobné, že letošní výnosy budou o něco vyšší než loňské ovlivněné suchem. Průměrný hektarový výnos řepky je aktuálně 3,24 t/ha a současná produkce je 687,2 tis tun. Nejvíce je zatím sklizeno v jihomoravském, ústeckém a zlínském kraji. V karlovarském kraji se zatím nesklízí.

Marcela Otrubová

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/