Celková sklizeň obilovin loni ve Zlínském kraji díky vyšším hektarovým výnosům meziročně vzrostla o 9,7 procenta na 343.565 tun. Po Jihomoravském kraji šlo o druhý nejvyšší procentuální nárůst v České republice. Lepší výsledky ve srovnání se suchým rokem 2019 zaznamenali zemědělci v regionu také u většiny ostatních pěstovaných plodin. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Obiloviny na zrno zemědělci loni ve Zlínském kraji pěstovali na 54.506 hektarech při průměrném výnosu 6,30 tuny z jednoho hektaru. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil výnos o 0,46 tuny na hektar. Sklizeň obilovin v kraji představovala zhruba 4,2 procenta z celkové sklizně obilovin v republice.

Řepku loni zemědělci pěstovali na ploše 13.055 hektarů. Průměrný hektarový výnos podle ČSÚ činil 3,29 tuny, byl tedy o 0,26 tuny vyšší než v roce 2019. Celkově zemědělci sklidili loni v kraji 42.900 tun řepky. Na celkové produkci řepky v České republice se její krajská sklizeň podílela asi 3,4 procenta.

Cukrovky technické loni v kraji z 1640 hektarů polí sklidili zemědělci 99.751 tun. Na její celkové tuzemské produkci se zemědělci ze Zlínského kraje podíleli pouze 2,7 procenta. Loňské hektarové výnosy cukrovky v regionu dosáhly 60,82 tuny, byly o 0,12 tuny nižší než v roce 2019, uvedli statistici.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com