Sklizeň základních obilovin letos podle prvních odhadů proti loňskému roku klesne o 3,3 procenta na 6,784 milionu tun. Jejich hektarový výnos má být nižší o dvě procenta. Řepky by měli zemědělci sklidit 1,135 milionu tun, meziročně o 1,9 procenta méně. Vyplývá to z prvních odhadů, které  zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„Zejména menší zemědělci jsou ve svých odhadech hektarových výnosů zatím opatrní, což může souviset s nedostatkem srážek z počátku jara či obavami z poškození porostů vlivem dalšího průběhu počasí,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka lze kvůli podprůměrné úrodě obilovin očekávat zdražení pekárenských výrobků. „Výkupní ceny většiny zemědělských plodin se budou držet na vysokých úrovních,“ uvedl. Podle něj by lidé měli i nadále počítat také s vysokými cenami ovoce a zeleniny.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda připouští, že výhled úrody není povzbudivý. „Nutno však říci, že prvotní odhady sklizní bývají často spíše pesimističtější, než jaká je nakonec sklizeň finální. V uplynulých letech tomu tak v řadě případů bylo,“ dodal.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je letos pšenice ozimá, která zabírá třetinu z celkové osevní plochy. Statistici ale očekávají, že její sklizeň letos klesne o téměř šest procent na 4,445 milionu tun. Důvodem je snížení osevní plochy o zhruba pět procent a také nižší hektarový výnos. Pšenice jarní se podle odhadů sklidí 103.000 tun, o 7,3 procenta více než loni.

Úroda ječmene jarního vzroste mírně na 1,081 tun, ječmene ozimého by naopak mělo být sklizeno asi 625.000 tun, tedy o tři o procenta meziročně méně. Díky rozšíření osevní plochy by na 159.000 tun měla vzrůst produkce žita. Úroda ovsa pak má být asi o pětinu vyšší, zemědělci by ho měli sklidit 164.000 tun. Sklizeň tritikale, tedy křížence žita a pšenice, má podle odhadů vzrůst o šest procent na 207.000 tun.

Odhad sklizně základních obilovin je letos 2,5 procenta nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let. „Z dlouhodobého hlediska plochy oseté základními obilovinami klesají. Ve srovnání s rokem 2010 jsou jejich výměry nižší o 100 tisíc hektarů. Výrazný je zejména úbytek ploch jařin, zatímco plochy ozimů jsou téměř na stejné úrovni,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková, .

Řepka letos zabírá 15 procent z celkové osevní plochy. Proti loňsku se ale výměra snížila o tři procenta na 368.000 hektarů. To je také důvod, proč by i přes očekávaný vyšší výnos, měla úroda řepky letos klesnout.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com