Ve zkratce o Mlékařském hospodářském družstvu Střední Čechy
Po řadě jednání bylo družstvo založeno 19. 4. 1994 a zápis do obchodního rejstříku byl proveden 2. 6. 1994. Družstvo funguje necelých 22 let. V roce 2013 dodalo družstvo do mlékáren 245 616 136 litrů mléka. Za celou svoji existenci družstvo navázalo obchodní styky s 26 subjekty. Mezi nynější obchodní partnery spadají např. Polabské mlékárny a. s. Poděbrady, TPK – Pribina, spol s. r. o. Přibyslav, Mlékárna Pragolaktos, a. s., Madeta a. s. České Budějovice, Povltavské mlékárny a. s. Sedlčany a další. V současné době má družstvo přibližně 101 dodavatelů mléka, mezi které se řadí např. AGRO Sokoleč a. s., AGRO Jesenice a. s., ZD Krásná Hora a. s. atd. V současné době vede družstvo pan František Jirota.

Rohovor s panem Františkem Jirotou

Kolik má Vaše Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy členů?
Máme dohromady 101 dodavatelů. Někteří dodavatelé mají 2 – 3 farmy, takže svozných míst je v ČR více. Na Moravu pak saháme k Radešínské svratce a na východ do Náchoda.

Kdy a kdo založil mlékařské družstvo?
Družstvo bylo založeno v roce 1994 a zakladatel jsem byl já, po založení jsem družstvo předal a vrátil jsem se před 8 lety zpět. V roce 1994 jsme začínali na 126 zakládajících dodavatelů. Postupně někdo skončil, někdo se přidal, v té době bylo hodně malých farem. Když jsem se vrátil zpět, měli jsme přes 400.000 litrů denní dodávku mléka a asi 70 dodavatelů do družstva. V těchto začátkách bylo v ČR asi 4 000 producentů, dnes jich je asi 1400 v ČR.

Jste největší družstvo v České republice?
První je družstvo Jih, my jste druhé největší družstvo.

Jak družstvo funguje?
Družstvo je společenství neuzavřeného počtu lidí. Zrovna máme asi 7 – 8 kandidátů, kteří by chtěli jednat o členství. Problém je, že všichni v dnešní době chtějí udat mléko. Je to dané tím, že mléka je velký přebytek nejen v ČR, ale i v celé Evropě, kde přebývá asi 16 miliard litrů mléka.

Jak se tento přebytek řeší?
Cena mléka padá dolů. Hlavní komodity jsou mléčné výrobky (máslo, jogurty, sýry). Eidam v Německu stojí 43,- kilo. Na tom bohatnou hlavně obchodní řetězce. Kdyby se cena v obchodě této souvislosti snížila, spotřebovalo by se určitě více, ale bohužel je to velice složité. Jak říkám Evropská unie přetéká mlékem. (SMÍCH) Po uvolnění kvót Irsko vzrostlo s produkcí mléka o 30 %, stejně tak Holandsko o 30 % nebo sever Německa o 10 – 15 %. To jsou státy, které čekaly, aby mohli produkovat.

Tyto státy i vyvážejí?
Samozřejmě. Jen Německo produkuje 31 miliard mléka a německé mlékárny nakupují dalších 1,6 miliardy mléka v zahraničí. Z České republiky se do Německa vyveze 320 milionů litrů mléka za rok. Mlékárny v Německu vyvážejí 46 % produkce (mléčné výrobky, sýry, máslo). V ČR mlékárny naše veškeré mléko nezpracují, což je škoda, jelikož přidaná hodnota by zůstávala v ČR. Většina našich mlékáren nechce mléko, a proto hodně dodavatelů volá a chtějí pod družstvo, aby měli jistotu, že mléko udají. Člen má pak smlouvu s námi, není sranda denně prodat 800.000 litrů mléka v ČR, naštěstí většinu máme pod smlouvami.

Kam Vaše družstvo mléko prodává?
Většinu mléka dodáváme do 7 českých mlékáren. Do Německa pak vyvážíme 1, 5 milionů litrů mléka, tedy k 20 milionům za rok.

Kontrolujete farmy, které spadají pod Vaše družstvo?
Pakliže je nějaký problém tak určitě. Vše je samozřejmě podloženo smlouvami. U velkých dodavatelů se kontroluje mléko 8 x za měsíc, u malých dodavatelů pak 4 x za měsíc. Veškeré údaje jsou založeny po dobu 3 let, mimo daný rok. Jsme schopni dohledat asi miliardu litrů mléka včetně kvality. Je to potravina a je potřeba její kvalitu sledovat. V dnešní době máme Q – mléko (Q kvalita), čímž jdeme nad rámec hodnot, které jsou povoleny normou. Záleží na dané mlékárně, třeba v Sedlčanech, Přibyslavi, Poděbradech a Madetě potřebují Q – mléko kvůli výtěžnosti např. u tvarohu. Dále pak u hermelínu je potřeba Q – mléka nebo v Klatovech vyžadují nadstandardní kvalitu u ementálů.

Plynou z družstevnictví i jiné výhody než udání mléka?
Lepší zpeněžení mléka, různé množstevní slevy s dodavatelem až 25 %. Záleží pak na dodavateli mléka, jaké výhody následně využije.

Myslíte, že se družstevnictví v průběhu let změnilo?

Momentálně je všechno jinak. Vracíme se k družstvům, která byla za první republiky. Družstva před rokem 1948 měly výkupy a mlékárny. V řadě měst máte přestavěné výkupy, stejně tak družstevní mlékárny, které byly třeba v Benešově nebo ve Vlašimi. Soukromník před rokem 48 ve výkupu prodal obilí, brambory, mléko a za to se mu provedl tzv. zápočet. Za to si mohl vzít věci, které potřeboval pro výrobu, pakliže zrovna akutně nepotřeboval, hospodářské družstvo mu zbytek proplatilo. Bohužel po roce 1948 stát družstva, družstevní výkupy a mlékárny zestátnil. Tato hospodářská družstva nebyla restituovaná, a kdyby to stát měl dnes provést, vyrestituoval by přes 400 miliard.

My se tedy pomalu vracíme k družstvům před rokem 1948?
Ano, protože takto to vypadá všude ve světě. Např. v Německu nikdy nebyly mlékárny zestátněny jako u nás a v současné době mají přes 70 % družstevních mlékáren. V České republice bohužel není jediná družstevní mlékárna, všechny jsou soukromé. Samozřejmě by bylo jednodušší mít družstevní mlékárnu. V tomto ohledu máte dvě volby a zároveň dva problémy. Můžete si postavit družstevní mlékárnu, ale nemáte značky a reklamu, což je velmi nákladný proces. Nebo lze dodávat do obchodního řetězce obchodní značku např. Clever nebo Pilos, ale tak výrobek realizujete na trhu o korunu až dvě méně.

Jaká je aktuální cena mléka za jeden litr?
Za únor asi těsně nad sedmi korunami a nejspíš bude padat dolů.

Jaká byla nejnižší cena mléka v posledních letech?
Asi 5, 90 Kč v roce 2009, ale to trvala krize relativně krátkou dobu. V současné době jde cena dolů rok a půl a stále klesá.

Myslíte si, že dojde k obratu a cena začne růst?
Bude to trvat dlouho. Bohužel máme hodně faktorů jako je nadprodukce mléka, embargo Ruska, snížení vývozu do Číny, která má v současné době dostatek sušeného mléka.

Spojené státy jsou soběstačné?
Ty se také řadí mezi přebytkové. V současné době obsadily ve vývozu Nový Zéland, Austrálii i kus Ruska. Tam se již my s vývozem budeme těžko vracet.

Co se stana, když spadne cena pod 5 korun za litr mléka?
Současné náklady se pohybují kolem 8,50 Kč na litr mléka. Když vezmete v úvahu minulý rok tak s dotacemi dobré podniky dostanou na nulu nebo do mírného zisku.

Myslíte si, že do budoucna některé podniky ukončí kvůli nízké ceně za mléko výrobu?
To se samozřejmě může stát. Záleží, jak zareaguje trh nebo i na samotném počasí, nikdo bohužel neví, jak bude letošní rok vypadat. Minulý rok byl z pohledu krmivářského katastrofa, bohužel nikde není psáno, že se stejná sucha nebudou opakovat. V současné době se dokončují krmiva z roku 2014, pak rok 2015, ale toho je jen 60 % vlivem sucha. To znamená, že nebude vytvořená zásoba. Byly oblasti, kde sucha nebyla až tak katastrofální, ale většina oblastí na tom byla opravdu špatně. Jestliže budou následovat výnosově i kvalitativně slabé roky, nebude skot čím uživit. Bude se to muset řešit snížením stavů krav. Tím by šla produkce mléka dolů a poté by již záleželo na výše ceny, kterou mlékárna nabídne.

Jak často se domlouvá cena mléka u mlékáren?
Měsíčně. Bohužel doby, kdy bylo jednání hotové za hodinu, už pominuly. Čím více padá cena dolů, tím déle se jedná o ceně. Většinou jezdím jeden týden v měsíci jenom po cenách u jednotlivých mlékáren. Není jednoduché řídit družstvo. V současné době přibývá evidencí, účetnictví a nesmíte zapomenout na provoz.

V Německu budou teď nějaké změny, co se týče GMO (geneticky modifikované organismy)?
Ano, budou chtít garantovat mléko bez GMO.

V Německu je GMO zakázané zákonem?
Ano, tam nesmí byt GMO pěstovány.

Nebude tedy problém dovážet z ČR mléko bez GMO?
Problém je sehnat sóju bez GMO, která je dražší zhruba o 2000,- Kč. Když si vezmete světovou produkci, tak 88% sóji je GMO. Ve světě je celkem 10 plodin, které jsou geneticky modifikované. V ČR je jediná a to kukuřice. V současné době se jedná o tom, aby bylo takové pěstování zakázané.

Vy osobně souhlasíte se zákazem GMO?
V tomto případě máte dvě zla a záleží, které si vyberete. To zlo, o kterém již něco víte nebo zlo, o kterém se zatím neví, jaký bude mít dopad na životní prostředí. U chemie víme, ale u GMO nejsou dopady zatím známy. Jako skvělý příklad lze uvést DDT, u kterého se také až po 20 letech zjistilo, že je rakovinotvorné.

Jak je možné, že je v Německu levněji než u nás?
V Německu není tolik akcí a slev jako u nás. Německý občan je ochotný si připlatit a nevyčkává pouze na akce. Naleznete tam vyrovnanější ceny ve všech obchodních řetězcích. Co se týče ČR, nalezneme velký rozdíl cen a poměrně vysoké marže. Např. u eidamu zaplatíme v Německu 40,30,- Kč/kg u nás 130,- Kč/kg. U másla je to podobné. V Německu ho koupíte za 62,20,- Kč/kg u nás okolo 130,- Kč/kg.

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu řediteli Františkovi Jirotovi za možnost uskutečnění rozhovoru a přejeme Mlékařskému hospodářskému družstvu Střední Čechy mnoho úspěchů do budoucna.

Lucie Rysová