Jedním z témat čtvrtého dílu miniseriálu o potravinové soběstačnosti je mimojiné i např. pohled veřejnosti na zemědělskou činnost, která je často spojována s klimatickými změnami a obhospodařováním půdy nebo zavádění robotizace, které by mělo být co nejrychlejší.