Dnes 15. 6. 2017 proběhl ve spolupráci VOD Zdislavice a CRV Czech republic 16. chovatelský den ve Zdislavicích. Na tomto místě jsme se dnes sešli po dvou letech, jelikož výstava ve Zdislavicích se střídá s výstavou v Košeticích, která nás čeká příští rok. Letos Zdislavice přivítaly 17 vystavovatelů a 49 krav.

Dopolední zahájení proběhlo ve vnitřních prostorách podniku, kde návštěvníky přivítal předseda VOD Zdislavice Ing. Franišek Škrle. Následoval proslov prezidenta Agrární komory ČR Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., který poreferoval o současném stavu našeho zemědělství. Po zahájení následovaly soutěžní přehlídky skotu.

Letos se na předvadišti sešel rekordní počet krav, a to 49 kusů holštýnského a českého strakatého plemene. Obě plemena byla zastoupena velmi kvalitními zvířaty, která jsou důkazem, že šlechtění zvířat na poli kombinovaného a dojného skotu jde stále kupředu.

Jako první se na předvadišti představily zástupkyně českého strakatého plemene, které hodnotil předseda Východočeského svazu hospodářských zvířat Ing. Františkek Šitler. Dojnice byly rozděleny do třech skupin a do finále postoupilo celkem osm zvířat. Přítomna byla i legendární Berta z Radešínské Svratky, která se probojovala do finále společně se zástupkyněmi z VOD se sídlem v Kámeně, VOD Zdislavice a ZS Nalžovice a.s. Nejlepší vemeno bylo oceněno jako první. Pohár putoval krávě s číslem šest do ZS Nalžovice a.s. Poté následovalo vyhlášení šampionky českého strakatého plemene, druhého a třetího místa. Pohár za třetí místo zůstal na domácí půdě Zdislavic. Druhé místo vybojovala legendární Berta z Radešínské Svratky.

Šampionkou soutěžní výstavy českého strakatého skotu se stala prvotelka s číslem dva z VOD se sídlem v Kámeně.

Foto č. 1 Šampionka českého strakatého plemene

zdislavice-68

Ve větším množství se sešly zástupkyně holštýnského plemene. Ty se předvedly ve čtyřech skupinách, které hodnotil Rostislav Škrabal ze Svazu chovatelů holštýnského skotu. Celkem osm se jich probojovalo do samotného finále. Prvotelka s číslem 29 ze ZD Čechtice získala rovnou dvě ocenění. První za nejlepší vemeno, druhé za 3. místo. První a druhé místo obsadily krávy na druhé laktaci. Pohár za druhé místo získala kráva z VOD Zdislavice.

Šampionkou soutěžní výstavy holštýnského skotu se stala dojnice Želiv Isabela ze ZD Vysočina Želiv.

Foto č. 2 Šampionka holštýnského plemene

zdislavice-110

Krom soutěžních přehlídek nabídl chovatelský den i další zpestření. Hned po vyhlášení šampionek následovala beseda k současné situaci v chovu skotu, která se těšila velmi hojného obecenstva. Během dopoledne se většina návštěvníku i vystavovatelů zúčastnila tipovací soutěže v odhadu váhy krávy. Přesnou váhu „tipla“ Alena Ježková, která si odnesla soudeček piva. Díky sponzorům a vystavovatelům byla sestavena bohatá tombola s hodnotnými cenami. 16. chovatelský den uzavřelo příjemné hudební vystoupení. Nutné závěrem dodat, že podnik VOD Zdislavice byl perfektně zajištěn v cateringu a občerstvení. Grilovaná selata z vlastního chovu byla příjemnou tečkou za celým dnem.

Velké poděkování patří všem chovatelům, kteří prezentovali svá zvířata a organizátorům za uspořádání velmi vydařené zemědělské akce. Děkujeme!  

Výsledky české strakaté plemeno

  1. 595452 961 (otec: HCH-008 Hutera) – VOD se sídlem v Kámeně
  2. 400410 961 (otec: RAD-265 Ilion) – Proagro Radešínská Svratka a.s.
  3. 387389 921 (otec: MOR-118 Harley) – VOD Zdislavice

Nejlepší vemeno: 380843 921 (otec: POL-015 Polarbaer) – ZS Nalžovice a.s.

Výsledky holštýnské plemeno

  1. 559871 961 (otec: NEO-232 Norwin) – ZD Vysočina Želiv
  2. 349641 921 (otec: NXB-011 Yorick) – VOD Zdislavice
  3. 399196 921 (otec: NXB-095 Rocky) – ZD Čechtice

Nejlepší vemeno: 399196 921 (otec: NXB-095 Rocky) – ZD Čechtice

Nejlepší vodič holštýn: Vojtěch Noll – Střední zemědělská škola Poděbrady

Foto č. 3 Vojtěch Nollzdislavice-72Lucie Rysová