V minulém roce byla průměrná tržní cena zemědělské půdy 29,4 Kč/m2. Průměrná tržní cena zemědělské půdy se meziročně zvýšila o 16,1% % na 294 326 Kč/hektar. Ceny půdy výrazně rostly v průběhu celého roku 2021.Vzrůst cen o 7,4% ve 3.čtvrtletí byl nejvyšším zaznamenaným čtvrtletním vzrůstem od roku 2017.

Nabídka a poptávka zemědělské půdy

Celková nabídka zemědělské půdy v roce 2021 opět mírně klesla. Vzhledem k vysoké poptávce jsou pozemky nabízené za akceptovatelné ceny prodávány rychleji než v minulosti. Výběr pozemků průběžně nabízených k prodeji je tak výrazně omezenější. Na realitních portálech pak obvykle zůstávají nabídky pozemků nabízených za přehnaně vysoké ceny.

Zvýšená poptávka po nákupu byla zaznamenána zejména od nezemědělských investorů, kteří vnímají zemědělskou půdu jako bezpečnou investici v nejistých časech. To se projevilo i vyšším podílem nezemědělských investorů na celkových realizovaných obchodech. Zatímco od roku 2014 podíl nezemědělských investorů na převodech půdy realizovaných za tržní ceny trvale klesal a stále více převažovali zemědělci, v roce 2020 se tento trend obrátil a v roce 2021 činil podíl nezemědělských investorů již 48 %.

Lze předpokládat, že půda bude nadále vnímána jako vhodná protiinflační investice. S ohledem na předpokládaný vývoj inflace v roce 2022 lze tak s vyšší pravděpodobností očekávat i další růst cen zemědělské půdy.

Zdroj: Zpráva o trhu s půdou, leden 2022. Dostupné na: http://www.farmy.cz/zprava-2022/

Foto: pixabay.com