Výkupní ceny mléka mají od začátku roku stále klesající tendenci. V červnu 2020 byla výkupní cena mléka 8,23Kč/l, což je o 7,12% méně než loňská průměrná výkupní cena, která byla 8,86Kč/l.

Graf č.1: Vývoj výkupních cen mléka v období leden 2019 – červen 2020

Nákupy mléka mlékárnami v letošním roce neměly z důvodu koronavirových opatření výraznější výkyvy a všechny nákupy uskutečněné v letošním roce překonaly objemem nákupy loňské. Od počátku roku 2020 nakoupily mlékárny z ČR 1 329 266,6 tis. litrů mléka.

Graf č.2: Přehled nákupů mléka mlékárnami v období od ledna do června 2020

Situace na světovém mléčném trhu

EU

Produkce mléka v EU se v červnu 2020 zvýšila o 1,4% ve srovnání s červnem 2019. Mezi 5 států s nejvyšším objemu růstu produkce patří i ČR, kde stoupla produkce o 6,3%. Snížení produkce uvedli jen 4 členské státy včetně Francie, kde klesla produkce mléka o 9 tisíc tun. Zvýšená produkce mléka se promítla i do růstu produkce plnotučného sušeného mléka o 6,6%, másla o 2,2%, konzumního mléka o 3,9% a sýrů 1,9%. Dle odhadů se v následujících měsících předpokládá mírný růst výkupních cen u více než poloviny členských států.

Graf č.3: Vývoj výkupní ceny mléka v EU v období leden až srpen 2020

USA

Produkce mléka v USA byla v červenci 2020 o 1,5% vyšší než v červenci 2019. Červnová cena mléka se zvýšila z 27,64c/kg na 46,09c/kg, což je o 26% více než v červnu 2019 a o 67% více než v květnu 2020.

Australie

Produkce mléka v Austrálii byla v květnu 2020 o 6% vyšší než v květnu 2019, ale od začátku roku je produkce o 0,6% nižší než v sezóně 2018/19.

Nový Zéland

Produkce mléka na Novém Zélandu v červnu 2020 (první měsíc sezóny 2020/21) byla o 1,8% vyšší než v červnu 2019. Ceny mléka klesly v červnu 2020 o 2,7c na 28,7c/kg ve srovnání s květnem 2020 a ceny jsou téměř stejně jako před rokem.

Ing. Marcela Otrubová

zdroj: https://ec.europa.eu/

https://www.szif.cz/cs/zpravy-o-trhu

foto: pixabay.com