Produkce masa loni v Česku stoupla o 0,8 procenta na 450.774 tun. Mírně stoupla výroba hovězího a drůbežího. V případě vepřového, které představuje téměř polovinu veškeré produkce masa, nepatrně klesla. Nákup mléka se znovu zvýšil, tentokrát o 1,3 procenta na 2,993 miliardy litrů. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha upozornil, že proti roku 1989 je současná produkce na polovině a nákup mléka na 60 procentech.

Jatka loni porazila 238.800 kusů skotu, což je o procento více než v předchozím roce. Vyrobeno bylo 72.892 tun hovězího, meziročně o 1,8 procenta více. „Tohoto mírného meziročního navýšení výroby hovězího masa bylo dosaženo i přes klesající počty zvířat ve výkrmu, a to v důsledku sníženého vývozu a zvýšeného dovozu zvířat určených k porážce,“ uvedli statistici. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se snížily o 2,7 procenta. Dovoz hovězího masa se zvýšil o 6,8 procenta na 40.640 tun a vývoz stoupl o 10,3 procenta na 12.725 tun. Podle statistiků se schodek meziročně mírně prohloubil. Dovezené maso pocházelo především z Nizozemska, Německa, Polska a Irska, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.

Loňská produkce vepřového masa klesla o 0,6 procenta na 209.604 tun, počet poražených prasat klesl o 0,4 procenta na 2,301 milionu prasat. Ceny jatečných prasat stouply o 16,6 procenta. „Změny na mezinárodním trhu s vepřovým masem odráží i výsledky našich loňských statistik. Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat od dubna výrazně rostly. Zatímco v prvním čtvrtletí byla cena prasat necelých 35 korun za kilogram jatečné hmotnosti, ve čtvrtém čtvrtletí to bylo již téměř 46,50,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková. Do ČR bylo loni dovezeno 270.204 tun vepřového masa, meziročně o tři procenta méně, pocházelo hlavně z Německa, Španělska a také z Polska a Belgie. Vývoz činil 28.147 tun, což byl nárůst o 0,6 procenta, většina mířila na Slovensko.

Velký dovoz masa a jeho malý vývoz do zahraničí je podle Píchy hlavním důvodem, proč schodek loňského agrárního obchodu se zahraničím nejspíš znovu přesáhne 40 miliard korun. „U této komodity nadále zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin. To je ale zcela opačný vývoj než v EU – saldo zahraničního obchodu EU masem je kladné,“ sdělil ČTK.

Produkce drůbežího masa vzrostla o 2,3 procenta na 168.044 tun. Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla loni o 0,7 procenta vyšší než v předcházejícím roce. Dovoz drůbežího masa, nejvíce z Polska, ale také z Maďarska klesl o 5,6 procenta na 108.995 tun a vývoz, hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska, se snížil o 18,4 procenta na 18.445 tun.

Průměrná cena zemědělských výrobců mléka dosáhla 8,85 koruny za litr, meziročně stoupla o 2,7 procenta. Dovoz se navýšil o 1,9 procenta na 263.024 tun, kdežto vývoz klesl o 2,5 procenta na 1,077.183 tun. „Největší podíl na zvýšeném dovozu měly sýry, tvaroh a syrovátka. Na straně vývozu došlo k poklesu všech mléčných komodit kromě syrovátky. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie,“ sdělil ČSÚ.

Autor: ČTK

foto:pxhere.com