SKOT

Jateční ceny za rok 2018 se v meziročním srovnání držely pod úrovní roku 2017 skoro u všech kategorií kromě jateční ceny krav, která byla o 0,20 Kč/kg JUT nad úrovní roku 2017. U ostatních kategorií byly ceny pod průměrem roku 2017, a to: u ml. býků o -1,67 Kč/kg JUT, u býků starších 2 let o -1,67 Kč/kg JUT, u volů o -11,64 Kč/kg JUT a u jalovic o -0,39 Kč/kg JUT.

Tab.č.1: Srovnání 2017 a 2018 v Kč/kg JUT za studena

měsícledenúnorbřezen dubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
mladí býci-0,01-10120,15-0,320,02-0,61-0,80-1,88-3,92-4,02-3,38-2,62
býci-0,15-1,190,770,04-0,19-0,23-0,41-1,96-4,68-3,87-3-3,3
krávy4,622,943,282,851,650,010,75-0,8-2,12-2,76-2,99-3,89
jalovice3,532,412,201,680,740,45-0,26-1,14-2,85-2,65-3,26-3,89

 

Graf č.1: Přehled vývoje cen zemědělských výrobců tř.j. S, E, U v letech 2008-2018 v Kč/kg ž. hm.

prumerna-czv-hoveziho-2008-2018

 

Graf č. 2:  Přehled počtu poraženého skotu v roce 2018

prehled-porazeneho-skotu-2018

 

Vývoj cen a produkce hovězího masa během roku

V 1. čtvrtletí 2018 bylo na jatkách poraženo 57,1 tis. ks skotu (meziročně o 1,0 % méně), z toho bylo 22,7 tis býků (+1,5%), 26,2 tis. krav (−2,6 %) a 5,9 tis. jalovic (−3,6 %). Bylo vyrobeno 17 410tun hovězího masa, tj. meziročně o 1,8% více. I ceny zemědělských výrobců se meziročně mírně zvýšily u všech kategorií : u býků o 1,6 %, u jalovic o 2,7 %, u krav o 5,8 % a u telat o 9,4 %. Zemědělci prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 47,86 Kč/kg v živém nebo 87,10 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ve 2. čtvrtletí 2018 bylo na jatkách poraženo 56,1 tis. ks skotu (meziročně +1,7 %), z toho bylo 22,8 tis. býků (−1,6 %), 25,4 tis. krav (+5,0 %) a 5,7 tis. jalovic (+1,4 %). Vyrobeno bylo 17 109 tun (+3,6 %) hovězího masa. Na meziročně vyšší produkci se projevila také v průměru o 10,7 kg/ks vyšší porážková hmotnost. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 2. čtvrtletí meziročně mírně zvýšily u krav (+4,3 %), u telat (+3,2 %), u býků (+1,2 %), u jalovic se nezměnily. Průměrná cena jatečných býků byla 48,00 Kč/kg v živém nebo 87,37 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ve 3. čtvrtletí 2018 bylo na jatkách poraženo 57,4 tis. ks skotu, což je meziročně o 6,6 % více, z toho bylo 22,3 tis. býků (+3,0 %), 27,2 tis. krav (+9,8 %) a 5,7 tis. jalovic (+14,3 %). Vyrobeno bylo 17 225 tun (+8,3 %) hovězího masa. Porážková hmotnost byla meziročně o 9,4 kg/ks vyšší. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 3. čtvrtletí meziročně téměř nezměnily (−0,5 %). Nepatrný pokles cen o 0,8 % byl zaznamenán u jatečných býků a telat. Jatečné jalovice se prodávaly za stejnou cenu jako ve srovnatelném období loni, jatečné krávy pouze o 0,1 % dráž. Průměrná cena jatečných býků byla 47,38 Kč/kg v živém nebo 86,22 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

 

PRASATA

Za rok 2018 dosáhla cena prasat tř. SEU v průměru 35,41 Kč/kg JUT, tj. o -6,66 Kč/kg JUT méně než v roce 2017 a o -3,52 Kč/kg JUT méně než v roce 2016. V roce 2018 bylo do tříd SEU zařazeno 98,4 % prasat, což je o -0,4 % méně než v roce 2017 a o 0,1 % více než v roce 2016. V roce 2018 dosáhla průměrná porážková hmotnost v mase (JUT) ve tř. E 93 kg, tj. o 1 kg více než v předchozím roce 2017. Za rok 2018 bylo poraženo a zatříděno podle SEUROP normy ve sledovaných podnicích celkem 1 355 228 ks jat. prasat, což je o 34 139 ks prasat více než v roce 2017. K nárůstu došlo nejvíce ve tř. E (+53 303 ks), tř. U (+12 112 ks) a tř. R (+1 772 ks). Ve třídě S se jatečných prasat porazilo o 36 385 ks méně.

Graf č. 3: Vývoj cen zemědělských výrobců během roku 2018 v Kč/kg

vyvoj-czv-veproveho-2018

 

Gaf č.4:  Vývoj cen zemědělských výrobců v období 2008-2018 v Kč/kg

prumerna-czv-veproveho-2010-2018

 

 

Vývoj cen a produkce vepřového masa během roku

Tab.č.2: Soběstačnost v produkci vepřového masa v ČR v %

201020112012201320142015201620172018
Soběstačnost (%)63,860,854,556,957,25555,152,752,9

V 1.čtvrtletí byly jateční ceny prasat výrazně nižší, a to o 12,3% než ve stejném období loňského roku a dosahovaly hodnoty 27,54 Kč/kg živé hmotnosti nebo 35,80Kč za kg v jatečné hmotnosti. V porovnáním s předchozím čtvrtletím, klesla cena o 4,49Kč/kg v mase. Trvale klesající porážky prasat (563,0 tis. ks; −1,5 %) byly v 1. čtvrtletí, podobně jako u skotu, kompenzovány vyšší průměrnou hmotností porážených prasat (121,0 kg/ks včetně prasnic), a tak výroba vepřového masa nepatrně stoupla na 51 978 tun (+0,6 %).

Ve 2. čtvrtletí byly ceny jatečných prasat 19,8 % pod úrovní cen ve stejném období minulého roku a dosáhly průměrné hodnoty 26,82 Kč za kg živé hmotnosti nebo 34,87 Kč za kg. Porážky prasat (580,3 tis. ks) ve 2. čtvrtletí opět meziročně klesly (o 3,2 %). Toto snížení však bylo ovlivněno výrazným nárůstem vývozu živých jatečných prasat. Výroba vepřového masa dosáhla 53 078 tun (−1,2 %).

Ceny jatečných prasat ve 3. čtvrtletí byly stále hluboko pod úrovní cen ve 3. čtvrtletí minulého roku (−19,7 %) a dosáhly průměrné hodnoty 27,52 Kč za kg živé hmotnosti nebo 35,78 Kč za kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se průměrná cena v mase zvýšila o 0,70 Kč za kg. Porážky prasat (560,6 tis. ks) ve 3. čtvrtletí meziročně opět mírně klesly (−1,1 %). Za negativní jev se dají považovat od počátku roku rostoucí porážky prasnic (+8,1%). Výroba vepřového masa dosáhla 50 792 tun (−0,1 %).

 

Marcela Otrubová