Produkce masa v Česku v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o dvě procenta na 110.866 tun. Stoupla výroba vepřového a drůbežího masa, naopak produkce hovězího nepatrně klesla. Nákup mléka se zvýšil o 6,2 procenta na 787,6 milionů litrů. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny jatečného skotu a jatečných kuřat mírně klesly, naopak ceny jatečných prasat dál rostly. Podle Zemědělského svazu ČR se dá čekat ve druhém čtvrtletí pokles zemědělské výroby kvůli snižování výkonu národních ekonomik.

„Výsledky živočišné výroby za 1. čtvrtletí letošního roku potvrzují, že živočišná výroba a práce v navazujících provozech pokračovaly i po zavedení nouzového stavu plynule. Meziročně došlo k navýšení výroby masa i nákupu mléka, nejen za čtvrtletí celkem, ale i v samotném měsíci březnu,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Produkce vepřového masa stoupla v 1. čtvrtletí meziročně o 3,1 procenta na 52.040 tun. Výroba drůbežího činila 40.399 tun, meziročně o 1,8 procenta více. Hovězího se vyrobilo 18.392 tun, což je meziroční pokles o 0,3 procenta. „V jen nepatrně nižší výrobě hovězího masa se odrazil snížený vývoz a zvýšený dovoz jatečných zvířat, které kompenzovaly nižší stavy býků ve výkrmu na začátku čtvrtletí,“ uvedli statistici.

Graf č.1: Výroba vepřového masa a vývoj cen výrobců čtvrtletně od roku 2018 do roku 2020

Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy se dá očekávat snížení zemědělské produkce kvůli koronaviru v dalších čtvrtletích. „Obecně se předpokládá, že pokles národních i světové ekonomiky má ve druhém kvartálu dosáhnout dna a je možné, že se propad v zemědělství zcela nezastaví a bude ve třetím kvartálu pokračovat (a to zejména v živočišné výrobě),“ napsal ČTK mluvčí. Trhy s mlékem a s masem jsou podle něj od března koronavirem již ovlivněné, klesá na nich poptávka. Ta naopak roste u skladovatelných rostlinných výrobků jako je pšenice nebo rýže.

Stavy chovaného skotu a prasat zůstaly zhruba na stejné úrovni, skotu bylo 1,37 milionu kusů a prasat 1,51 milionu. Naopak stavy drůbeže byly na začátku čtvrtletí meziročně nižší o 8,1 procenta, čítaly 23,31 milionu kusů.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu pokračovaly v 1. čtvrtletí v mírném meziročním poklesu, který činil 2,3 procenta. Ceny jatečných kuřat byly nižší zhruba o procento, naopak ceny jatečných prasat stouply o 35,8 procenta a dosáhly průměrné hodnoty 36,42 koruny za kilogram živé hmotnosti nebo 47,34 koruny za kilogram jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně snížily o 2,3 procenta, průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q činila 8,89 Kč. Přesto zemědělci prodávali mléko za cenu o 13 haléřů na litr vyšší než v posledním čtvrtletí minulého roku, uvedl ČSÚ.

V českém zahraničním obchodě u všech druhů masa značně převažuje objem masa dovezeného z ciziny nad objemem vyváženého masa. Záporné saldo se zlepšilo u hovězího a vepřového, zatímco u drůbežího se prohloubilo. Dovoz hovězího posílil na začátku roku o 8,2 procenta na 9701 tun, vývoz vzrostl o 27,5 procenta na 3865 tun. U vepřového masa se dovoz snížil o 3,3 procenta na 64.925 tun, vývoz se navýšil o 12,7 procenta na 7227 tun. U drůbežího masa byl zaznamenán opačný vývoj, který se vyznačoval zvýšeným dovozem a sníženým vývozem. Dovoz stoupl o pět procent na 28.886 tun a vývoz klesl o 29,2 procenta na 3323 tun.

U mléka a mléčných výrobků je naopak bilance českého zahraničního obchodu kladná. Přebytek se meziročně navýšil, dovoz stoupl o 6,1 procenta na 64.300 tun mléka a mléčných výrobků, vývoz byl vyšší o 8,3 procenta, dosáhl 272.800 tun.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com