Seminář Produkce a reprodukce – dva základní pilíře úspěchu ve stáji a zároveň zásadní výzvy na mléčné farmě pořádaný Zemědělským svazem České republiky má za cíl předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, reprodukční výkonnosti a genetického pokroku. Konkrétně by tedy účastník seminářů měl porozumět principům systému selektivního zaprahování dojnic (SDCT), jeho nutným předpokladům a úskalím. V nějaké formě by jej měl být schopen implementovat na své farmě, k čemuž jej nutí i legislativa. V oblasti reprodukce se chovatelé seznámí s novinkami v oblasti přípravy dárkyně embryí či oocytů a také by se měli naučit hodnotit vhodné příjemkyně embryí. Vzhledem k selekčnímu tlaku při šlechtění by se navíc měli seznámit se širokým portfoliem východ, které s používáním těchto špičkových metod reprodukce v rámci chovu dojených krav souvisí. Obecným cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů a poznatků řízení zdraví krav a reprodukce do praxe.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Program semináře:

– legislativa upravující použití antimikrobiálních přípravků
– faremní kultivace patogenů – zdánlivě zvládnutý problém
– dobře nastavený management mastitid v kontextu farmy, jako
nutný předpoklad selektivního zaprahování (SDCT), jeho přínos a
základní schémata
– základní biologie reprodukce skotu a její praktické využití v
rámci biotechnologických metod plemenitby
– Embryotransfer z pohledu chovatele – jak vybírat vhodné
plemenice, na co se připravit a co očekávat?
– Moderní trendy v oblasti embryotechnologií využitelné
v chovatelské praxi

Lektoři:

Ing. David Hruška
MVDr. Petr Slavík, Ph.D.

Dostupné termíny:

1. 3. 2024 –  zasedací místnost v ZZN Strakonice a.s., Radošovice 83, 386 01 Strakonice. Registrace na adrese: : zscruostrakonice@tiscali.cz do 27.2

6. 3. 2024 –  Restaurace U Dvořáků, Vinohradská 248, 686 05 Uherské Hradiště. Registrace na adrese: : szds-uh@uh.cz do 1.3

14. 3. 2024 –  Restaurace Chata Habřinka, České Libchavy 171, 561 14. Registrace na adrese: : agr.kom.uo@seznam.cz do 11.3

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
– Jméno a příjmení
– Věk do 40 let nebo nad 40 let
– Název právnické osoby její sídlo nebo adresa fyzické osoby
– IČ
– Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo rodinného příslušníka soukromého zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho zaměstnanec, příp. jinou alternativu
– Kontaktní email