Dle evropské rady pro mléko (EMB) již nelze zpracovávat aktuálně produkované množství mléka. Jeden z hlavních důvodů je ten, že poptávka po mléku a mléčných výrobcích kvůli koronavirové krizi významně poklesla.

Evropská rada pro mléko (EBM) lobuje za producenty mléka v EvropěRada má členy v 16 evropských zemích a spolupracuje s organizacemi v mnoha dalších státech. EMB zastupuje asi 100 000 producentů mléka

„Snížená poptávka musí být vyřešena dočasným snížením nabídky, aby se trh dostal z velmi nebezpečného nerovnovážného stavu. Uvedené ceny mléčných výrobků i další tržní ukazatele se již několik týdnů snižují a konec stále ještě není nadohled,  řekl prezident EMB Erwin Schopges

Producenti mléka proto žádají evropského komisaře pro zemědělství, pana Janusze Wojciechowského, aby okamžitě spustil dobrovolné snížení produkce.

Místopředsedkyně EMB Cieta van Keimperma dodala: „Pokud se strmý pokles cen  nebude řešit na úrovni EU současně s dobrovolným snižováním produkce, bude následovat zhroucení v celé EU.

„V EU máme štěstí, že máme k dispozici krizové opatření, které se již ukázalo jako velmi účinné. Nyní je čas jej spustit. “

EMB uvedla, že Evropská komise by měla vyzvat k zahájení programu snižování produkce, který bude trvat několik měsíců. V rámci tohoto programu by producenti, kteří by snížili produkci mléka ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, dostali bonus za každý nevyprodukovaný kilogram.

Organizace tvrdí, že zajistí, aby omezení zůstala pro výrobce ekonomicky výhodná. V době dočasného snížení by ostatní zemědělci neměli zvyšovat svou produkci. Takové zvýšení by působilo protichůdně vůči snížení provedeným producenty mléka.

„Je jasné, že k neočekávaným událostem může dojít znovu a znovu,“ řekl Shopges.

„Můžeme přijmout společná, koordinovaná a konstruktivní opatření alespoň proti některým z těchto vývojových tendencí v EU. Bezprostřední krize v oblasti mléka je jednou z takových tendencí, které můžeme mít pod kontrolou prostřednictvím opatření na úrovni celé EU. My, výrobci, jsme na to plně připraveni a vyzýváme Evropskou komisi, aby tuto odpovědnost převzala společně s námi. Využívejme společně dobrovolného snižování produkce, aby se zabránilo zhoršení krize! “

volný překlad: Marcela Otrubová, Maria Davydova

zdroj: Cornall, J.,Dairy farmers call for immediate EU-wide implementation of crisis instrument, dostupné z: <https://www.dairyreporter.com/Article/2020/04/16/Dairy-farmers-call-for-immediate-EU-wide-implementation-of-crisis-instrument>

foto:  pxhere.com