Výroční zpráva evropského dozoru nad spotřebou antimikrobiálních látek ve veterinární oblasti (ESVAC), kterou vydala EMA v listopadu 2021, ukazuje, že evropské země podstatně omezily používání antimikrobiálních látek u zvířat.

Podle údajů z 25 zemí, které poskytly data za celé období 2011–2020, byl celkový prodej veterinárních antimikrobiálních látek v těchto evropských zemích v roce 2020 o 43 % nižší než v roce 2011. Nicméně 4 země zaznamenaly nárůst o více než 5 % a 2 další země zaznamenaly mírný nárůst nebo pokles (pod 5 %) celkových prodejů.

Antimikrobiální látky důležité v humánní medicíně

„Pokles celkového prodeje antimikrobiálních látek pro použití u zvířat za 10 let ukazuje, že politické iniciativy EU v kombinaci s pokyny a vnitrostátními kampaněmi na podporu obezřetného používání antimikrobiálních látek u zvířat mají pozitivní účinek,“ řekl Ivo Claassen, vedoucí veterinárních léčiv EMA divize. Prodej těch antimikrobiálních látek, které jsou v humánní medicíně považovány za kriticky důležité, se v letech 2011 až 2020 výrazně snížil a v roce 2020 tvořil pouze 6 % z celkového prodeje.

Konkrétně poklesl prodej cefalosporinů třetí a čtvrté generace o 33 %, polymyxinů o 76 %, fluorochinolonů o 13 % a prodej ostatních chinolonů klesl o 85 %. Tyto třídy zahrnují antimikrobiální látky používané k léčbě závažných infekcí u lidí, které jsou způsobeny bakteriemi odolnými vůči většině ostatních antimikrobiálních léčebných postupů. U zvířat by se měly používat s omezeními, aby byla zachována jejich účinnost a zmírněno riziko pro veřejné zdraví.

Zpráva ESVAC , která je zveřejňována každoročně, se používá jako referenční zdroj informací pro vědce, veterináře a další zdravotnické odborníky, hodnotitele rizik a tvůrce politik v členských státech EU na téma antimikrobiální rezistence. Podle nařízení (EU) 2019/6 se hlášení údajů o prodeji a použití antimikrobiálních látek u zvířat stane pro členské státy EU a agenturu zákonnou povinností. Nové požadavky se budou vztahovat na data od roku 2023.

zdroj: https://www.allaboutfeed.net/animal-feed/feed-additives/43-reduction-in-eu-antimicrobial-sales/

foto: