Přípravky na ochranu rostlin pro profesionální pěstitele se zřejmě budou označovat čárovými kódy s cílem omezit falzifikáty. Předpokládá to vládní novela rostlinolékařského zákona, kterou schválila Sněmovna. Zároveň se zjednoduší povolování některých z těchto prostředků. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Zjednodušené povolování se bude podle schváleného pozměňovacího návrhu Josefa Kotta (ANO) týkat těch přípravků na ochranu rostlin, které byly povoleny podle předpisu EU pro trh jiného členského státu ze zóny, do níž patří i Česko. Vyžadovat u nich vyhodnocení rizik i v ČR je proto podle Kotta bezpředmětné. Komodity ošetřené těmito přípravky se navíc dovážejí a prodávají. Kott také uvedl, že český trh je malý a firmám se zde nevyplatí přípravky registrovat.

Česko je ve falšovaných prodejích pesticidů nad evropským průměrem. Falzifikáty dovážené do ČR představují podle důvodové zprávy 17,8 procenta z prodejů za 930 milionů korun. V EU jde o 13,8 procenta.

Údaje o pohybech přípravků po republice se budou zaznamenávat do úložiště dat. Nový systém tak umožní jejich sledování v každém článku distribuce. Úložiště bude spravovat ministerstvo zemědělství.

Systém by měl vést podle důvodové zprávy ke snížení nebezpečí škod na zdraví lidí a zvířat a na životním prostředí, které mohou vzniknout použitím nepovolených přípravků. Měl by zároveň přispět k lepší identifikaci zdrojů znečištění. Zemědělci by podle novely povinně odevzdávali evidenci použitých přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin elektronicky. Nemuseli by pak odevzdávat výkazy.

Novela také zavádí nová vymezení pro přemnožené organismy, které mohou působit hospodářské škody, a pro hranici škodlivosti. „Na tento, řekněme, základní stav navazuje úprava kalamitních prahů a kalamitních stavů,“ stojí ve zdůvodnění. V souvislosti s nedávným přemnožením hrabošů předloha upravuje také postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v případech vzniku kalamitních stavů způsobených značným rozšířením škůdců.

Nynější zákonné postupy jsou podle zdůvodnění zakotveny neurčitě, což způsobuje nejistotu a obtíže. Škodlivé organismy vyjmenuje vyhláška, půjde o 20 až 30 druhů.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com