Dne 7.9. proběhl již 24.ročník tradiční podzimní přehlídky holštýnského skotu PRIM Chomutice – memoriál Ladislava Hátleho v areálu v Třtěnicích. Hlavním cílem organizátorů je kromě setkání odborné veřejnosti rovněž představení zemědělství laické veřejnosti a především dětem od mateřských až po střední školy jakožto budoucím pokračovatelům v tomto oboru.

Nosným programem byla přehlídka jalovic, prvotelek a starších krav holštýnského plemene, ve které se letos předvedlo 45 zvířat z 12 podniků. Rozhodčím výstavy byl tradičně Rostislav Škrabal a letos to opravdu neměl snadné, protože jak několikrát poznamenal, o vítězce mnohdy rozhodovaly jen drobné detaily. Kategorie jalovic byla velmi vyrovnaná a o vítězce rozhodl pouze postoj končetin zboku. Podobně u prvotelek byla zase rozhodující hloubka vemene.

Při zahájení přehlídky byla vyhlášena nejlepší kolekce krav, která putovala k domácím – AGRO Chomutice a.s. – Třtěnice a  ocenění kolekce jalovic připadlo Zem. spol. SVOBODNÉ a.s., Havlovice.

Doprovodný program již tradičně zahájilo vystoupení mažoretek z nedalekých Hořic v Podkrkonoší společně s ukázkou agility a dog dancing. Děti se mohli svézt na koních, které přivezla střední veterinární škola v Hradci Králové. Nechyběla ani tradiční soutěž v přetahování lanem nebo pití mléka na čas.

 

Foto č.1: Ocenění za nejlepší kolekci krav putovala k domácím – AGRO Chomutice a.s. – Třtěnice

100_4564

 

Foto č.2: Nejlepší kolekce jalovic – Zem. spol. SVOBODNÉ a.s., Havlovice

100_4565

 

Výsledky

Kategorie jalovice

 

  1. 370 963 952 (RED 641, Debutant x RED 599 Cognac Red) – Zem. spol. SVOBODNÉ a.s., Havlovice

  2. 367 101 952 (NEO 201, Facebook x NEA 648 Stol Joc) – AGRO Chomutice a.s. Třtěnice

  3. 391 863 952 (NEO 398 Jabir x NEO 331 Chevrolet ) – ZEPO Bělohrad a.s.

 

Foto č. 3: Stejně jako minulý rok první místo v kategorii jalovic pro Zem.spol SVOBODNÉ a.s., Havlovice, kteří jako jediní prezentovali holštýnské plemeno ve variantě RED.100_4575

Kategorie prvotelky

 

  1. 330 732-952 (NXB-174, DIESEL x NEA-436, OMEGA) – Karsit Agro, a.s.

  2. 340 375-952 (NEO-480, PEPPER x NXA-965, ADMIRAL) – ZEPO Bělohrad a.s.

  3. 337 326-952 (NEO-36, CYPRIPEDE X NEA-449, STORMIN NORMAN) – Karel Stříbrný

 

Foto č. 4: První místo v kategorii prvotelek pro Karsit Agro, a.s.100_4584

Krávy na druhé a další laktaci

 

  1. 317 716-952 (NXB-121, DICKEY x NEA-879, COUM CRAC) – Stříbrný Karel

  2. 311 805-952 (NEO-361, MIXER x NEA-979, PLATO) – Karsit Agro a.s.

  3. 306 639-952 (NXA-956, DAYTON x NEA-715, CARNIVAL) – ZEPO Bělohrad, a.s.

 

Šampionka výstavy a vítězka kategorie krav na druhé a další laktaci

317 716-952 (NXB-121, DICKEY x NEA-879, COUM CRAC) – Karel Stříbrný

100_4593

Kráva s nejlepším vemenem

 

330 732-952 (NXB-174, DIESEL x NEA-436, OMEGA) – Karsit Agro, a.s.

100_4602

V závěrečném projevu byl PRIM Chomutice 2018 vyhodnocen jako chovatelský den s nejvyšší úrovní předvedení zvířat ze všech letos pořádaných chovatelských akcí.

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem chovatelům, kteří uvolnili svá zvířata do přehlídky, dále pořadatelům za další výbornou zemědělskou akci a také studentům Poděbradské a Hořické zemědělky, kteří se podíleli na přípravě této akce a vodění zvířat.

 

 

100_4563 100_4566 100_4571 100_4576 100_4579 100_4585 100_4586 100_4587 100_4588 100_4591 100_4592 100_4594 100_4595

 

Text a foto: Marcela Otrubová