„Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN“ – to byl 10.ročník naučné stezky, kterou pravidelně pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Selgen, a. s. a Česká zemědělská univerzita v Praze. Na šesti stanovištích měli děti, ale i dospělí možnost se seznámit jak z živočišnou, tak s rostlinou výrobou i technikou používanou na polích. Kromě praktických úkolů a dílniček pro děti bylo každé stanoviště vybaveno i mnoha odbornými informacemi, které návštěvníky zasvětily do tajů zemědělského provozu.

Políčka

Na prvním stanovišti se děti seznámili s polními plodinami a jejich semeny v praktické ukázce. Pro děti bylo připraveno slámové hřiště a „hra na Popelku“, kde si děti třídili různé druhy semen za drobnou odměnu.

Malá farma představila plemena genových rezerv

Na dalším stanovišti se mohli děti seznámit s plemeny hospodářských zvířat od slepic a králíků až po skot a koně. Drtivá většina plemen, která zde byla představena jsou zařazena mezi genové rezervy. Děti si zde mohli vyzkoušet dojení, stáčení medu nebo malování kraslic. Na výstavce historického zemědělského náčiní si mohli návštěvníci tipnou, k jakému účelu bylo kdysi používáno.

 

 

Louka

Na třetím stanovišti s názvem Louka se děti seznámili se zemědělskou technikou a u stolečků se mohli dozvědět např.  z čeho se skládá krmná dávka pro dojnice, správně si přiřadit zemědělské produkty a potraviny z nich vyrobené nebo si v poznávačce otestovat, jak dobře znají značky traktorů, typy zemědělských strojů nebo zemědělské plodiny.

Jak děláme vědu

To byl podtitulek čtvrtého stanoviště, kde se děti mohli seznámit s tím, na čem dojnice odpočívají nebo jak se připravují na výstavu a pro odvážné byla připravena ochutnávka různých specialit doplněných jedlým hmyzem.

Děti zaujaly vodní matrace pro dojnice, na kterých si mohli pomocí termokamery vyzkoušet, jaký zanechávají na jejím povrchu tepelný otisk.

Na pátém a šestém stanovišti se děti mohli svést na koních nebo navštívit chov jelenů v nedaleké oboře. Za vyplněnou tajenku, kterou postupně vyplňovali na jednotlivých stanovištích pak děti v cíli obdrželi odměnu.

Experimentální farma Netluky

Farma Netluky patří pod Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi a nepatří mezi typické mléčné farmy i přesto, že se nadojené mléko prodává do mlékárny. Farma hospodaří na 660ha orné půdy a majoritním vlastníkem půdy a podniku je stát. Jelikož je orná půda na lukrativním místě, postupně se rozloha pozemků snižuje. Kromě výzkumné činnosti slouží farma i pro praxi studentům vysoké zemědělské školy, případně je cílem exkurzí pro mateřské a základní školy.

Mléčné stádo

Na farmě se nachází 19 akreditovaných pracovišť pro experimentální činnost, kterou zde provádí jednotlivá oddělení výzkumného ústavu. Většina zvířat na farmě je součástí nějakého výzkumu, což se částečně odráží i na užitkovosti, ale i přesto dosahují velmi dobrých výsledků. Holštýnské dojnice dosahují užitkovosti 10 400 kg mléka/laktaci s obsahem  3,69% tuku a 3,28% bílkovin. Dojnice českého strakatého skotu dosahují užitkovosti 8 142 kg mléka/laktaci s obsahem 3,98% tuku a 3,44% bílkovin.  Základní stádo tvoří 227 ks dojnic, z toho 170ks holštýnských dojnic, 36 ks dojnic českého strakatého skotu a 21 ks dojnic českého strakatého skotu, které jsou vedeny v genových zdrojích. Důležitou součástí je i  menší stádo českých červinek o osmi kusech. Zvířata vedená v genových zdrojích fungují jako „genobanka“ k produkci dalšího chovného materiálu.

Kromě skotu se buď přímo na farmě nebo v ostatních zařízeních výzkumného ústavu chovají další druhy hospodářských zvířat. V nedaleké oboře je to jelen lesní a jelen milu. Bezprosředně za farmou jsou ustájeni koně, kteří jsou částečně v majetku výzkumného ústavu a částečně soukromí koně na ustájení. Součástí je i chov králíků a drůbeže. Prasata se chovají částečně v Netlukách a částečně v Kostelci nad orlicí, což je další pracoviště výzkumného ústavu. Ukázku jednotlivých plemen všech druhů hospodářských zvířat, které zde chovají mohli návštěvníci naučné stezky vidět na jednom ze stanovišť, neboť se z velké části jedná o původní česká plemena zařazena do genových zdrojů.

Text a foto: redakce