Výkupní cena mléka stále stoupá

Mlékárny nakupovaly v prosinci mléko průměrně za 9,09 Kč/l, což znamená šestý růst po předchozím šestiměsíčním poklesu a cena mléka se vrátila na hodnotu vyplácenou v lednu 2018. Od února pak následoval pětiměsíční pokles, kdy se cena mléka dostala na hranici osmi korun, a to konkrétně na 8,15 Kč/l vyplácené v červnu 2018. Od července již cena mléka každý měsíc rostla až na hodnotu 9,09 Kč/l v posledním měsíci loňského roku. V meziročním srovnání cena klesla o 0,29 Kč/l (3,1 %) proti prosinci 2017. Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2018 byla 8,6 Kč/l, a to je nárůst proti ceně za rok 2017 o 0,18 Kč/l (2,2 %).

Tab.č.1: Vývoj výkupních cen mléka v roce 2018

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
9,02 8,79 8,57 8,35 8,21 8,15 8,18 8,22 8,41 8,70 8,93 9,09

Graf č.1: Vývoj průměrné ceny mléka, obsahu tuku a bílkovin v období 2011-2018

cena-mleka-2011-2018

Nákupy mléka mlékárnami rostou

Při porovnání prosincového nákupu mléka s nákupem v listopadu došlo ke zvýšení nákupu o 10 858 tis. litrů. To znamená nárůst o 5,5 %. Při meziročním srovnání došlo v prosinci 2018 ke snížení nákupu o 0,8 %, tedy o 1 630 tis. litrů mléka. Prosincový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 nadprůměrný (průměrný měsíční nákup ve čtvrtém čtvrtletí činil 202 604,3 tis. litrů). Průměrný měsíční nákup v roce 2018 byl 210 438 tis. litrů, což je o 3 931 tis. litrů (1,9 %) více, než byl průměrný měsíční nákup v roce 2017. Ten byl 206 507 tis. litrů mléka.

Graf č.2:  Porovnání nákupu mléka mlékárnami a vývoj počtu dojných krav

nakup-mleka-a-pocet-krav-2018

Při porovnání nákupu mléka v období 2011 – 2018 je patrný každoroční růst v nakupovaném množství i přesto, že stavy dojných krav mají klesající tendenci a v roce 2018 se jejich stav opět snížil o 4 354 ks na 365 448 ks. Co se zvýšilo je počet krav bez tržní produkce mléka, jejichž počet se v loňském roce zvýšil o 5 779 ks na 221 874 ks.

Vývoj cen v EU

Dle MMO (Milk Market Observatory) průměrné výkupní ceny mléka v EU zaznamenaly v prosinci po půlročním růstu první pokles o 1,4% na hodnotu 35,56 eur/100 kg a pokles je odhadován i u ceny mléka za leden. Pokles cen v posledním měsíci v roce byl patrný hned u několika členských zemích, a to v Belgii, Německu, Estonsku, Řecku, Španělsku, Francii, Maltě, Slovinsku, Finsku a Velké Británii. Česká republika tento trend nekopíruje a ceny mléka jsou stále na vzestupu a i v lednu se odhaduje jejich nepatrný růst.

Graf č.3: Vývoj průměrné ceny mléka v EU-28 a ČR (100kg/eur)

ceny-mleka-v-eu

Marcela Otrubová
zdroj:
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky, dostupné z: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F04%2F1549894701054.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-raw-milk-prices_en.pdf