EuroTier je přední světový veletrh pro chov zvířat a chov hospodářských zvířat. Inovační platforma světového živočišného průmyslu nabízí kompletní přehled o inovacích a zavedených standardech. Představuje řešení a inovace pro chov skotu, prasat a drůbeže. Doplňujícími tématy jsou chov ovcí a koz, koní a akvakultury.

Neutrální komise odborníků sestavená DLG (Německá zemědělská společnost) určila vítěze inovační soutěže z celkem 150 schválených inovací ze všech oborů podle přísných  kritérií. Porota udělila čtyři zlaté a 14 stříbrných medailí.

Všechny oceněné exponáty vám postupně představíme na našich stránkách.

Zlatou medaili letos získali čtyři inovace

SoundTalks

Sound Talks je systém, který nepřetržitě analyzuje respirační zdravotní stav chovných a výkrmových prasat. Kašel, rýma, chrapot – klasická onemocnění dýchacích cest se mohou objevit i u prasat. Důsledkem je snížená pohoda a zvýšená náchylnost k nemocem, stejně jako horší konverze krmiva a snížený denní přírůstek hmotnosti, což může vést k podváze prasat a nekonzistentním skupinám a v konečném důsledku ohrozit ziskovost.

Zaznamenávání zvuků ve stáji 24 hodin denně

Monitory instalované ve stáji, každý se šesti mikrofony, zaznamenávají všechny zvuky ve stáji a mohou používat algoritmus k rozlišení kašlání od ostatních zvuků. Vzhledem k tomu, že systém zaznamenává 24 hodin denně, na rozdíl od chovatele zaznamenává i intenzitu kašle v klidové fázi a dokáže tak kašel odhalit až o pět dní dříve než farmář.

Včasná léčba sníží potřebu antibiotik

Sound Talks ukazuje majiteli zvířete problém prostřednictvím systému semaforů přímo ve stáji nebo prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. To umožňuje korigovat ventilační chyby v rané fázi a diagnostikovat primárního patogena respirační infekce pomocí rychlé diagnostiky. Často je možné antibiotika obejít symptomatickou individuální léčbou zvířat (vitamíny, expektorancia apod.) nebo je léčit včas a cíleně podle antibiogramu.

Systém je na trhu nový, v praxi vyzkoušený, zvyšuje šanci na uzdravení, pomáhá snižovat užívání antibiotik a dokumentuje „kašlání“ jako ukazatel welfare zvířat.

GEA AutoDry

Zasušení vysokoužitkových dojnic vždy představuje určitá zdravotní rizika. Vysoká tlak ve vemeni v prvních dnech po zasušení, stresovaný metabolismus zvířat v důsledku dramatického omezení energie v krmní dávce mohou ovlivnit zdraví a pohodu zvířete. Nelze opomenout, že k prevenci infekce se často využívají antibiotika.

Systém AutoDry je inovativní funkcí v rámci softwaru pro řízení stáda GEA pro konvenční dojicí systémy. Funkci lze aktivovat individuálně pro každou krávu a připravit tak krávy šetrně a efektivně na zasušení. AutoDry zahájí automatické sejmutí dojícího zařízení po dosažení předem definovaného cílového objemu mléka. AutoDry začíná asi deset dní před  termínem zasušení a postupně snižuje produkci mléka s každým dalším dnem.

Automatizované zasušení krav podle přírodního modelu je plusem každého ekonomického provozního konceptu a zároveň aktivním příspěvkem ke zvýšení udržitelnosti, zejména v mléčných farmách s vysokou užitkovostí. AutoDry může snížit používání antibiotik, podpořit dobré životní podmínky zvířat a snížit pracovní zátěž.

Stimulor® StressLess

Technická řešení ve stáji jsou vždy kompromisem, který by měl zahrnovat co nejvíce individuálních vlastností zvířat. To platí i pro různé velikosti struků s tím problémem, že vložky u velkých struků jsou často příliš těsné a zatěžují tkáň, zatímco u  malých  struků zase dojící jednotka často padá.

Stimulor StressLess je odlišný vložkou ve tvaru vlny, čímž lze podojit různé velikosti struků stejnou vložkou. Nový vlnitý design vložky reaguje na tlakový rozdíl ve vložce a v případě potřeby umožňuje kompenzaci proudění vnějšího vzduchu. To zabraňuje nadměrnému vydojování a namáhání tkání. Stejně tak vlnitá struktura řídí a  stabilizuje podtlak vložky na ideální úrovni, aby strukový násadec zůstal na struku. Takto lze předejít nežádoucímu vniknutí vzduchu nebo spadnutí násadců.

Active Cleaner

Čistící robot Active Cleaner od Wasserbauer GmbH je plně automatický revoluční systém pro koňské stáje založený na technologii AI, který přesně tyto vlastnosti splňuje. Technologie umělé inteligence řízená kamerou analyzuje shromážděná data v reálném čase a rozpoznává materiál hnoje (koňský trus), který má být zlikvidován. Pokud zařízení identifikuje více míst s hnojem, automaticky vypočítá optimální trasu, plně automaticky shromáždí materiál, vyhodnotí velikost a množství a vyloží hnůj na vhodném místě.

Tímto způsobem je hnůj a tím zdroje emisí plně automaticky odstraňovány z prostoru koňské stáje a zároveň je prostředí ustájení udržování v čistotě. Tím se nejen zlepšuje kvalita vzduchu v prostoru zvířat, ale také se zvyšuje čistota podestýlky a tím i koně. To vede i ke značné úspoře pracovní doby při dosti neoblíbené činnosti v chovu koní.

zdroj: https://www.eurotier.com/de/awards/innovation-award/gewinner-2022

foto: https://bauernzeitung.at/tierhaltung-die-besten-innovationen-stehen-fest/